Kết Quả Xổ Số thứ 4 ngày 21-07-2021

Kết quả 3 miền Ngày 21-07-2021

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 21-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
47188
G.1
12875
G.2
35732
07382
G.3
38204
07846
28790
83633
68952
10537
G.4
3256
5353
3402
1106
G.5
5099
0096
3836
4963
0281
9784
G.6
388
936
431
G.7
93
11
68
18

Đầu

Lô tô

0 2;4;6;
1 1;8;
2
3 1;2;3;6;6;7;
4 6;
5 2;3;6;
6 3;8;
7 5;
8 1;2;4;8; 8;
9 3;6;9;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 1;3;8;
2 3;5;8;
3 3;5;6;9;
4 8;
5 7;
6 3;3;4;5;9;
7 3;
8 1;6;8; 8;
9 9;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
71
44
G7
887
159
G6
5719
1318
9472
0075
3787
1148
G5
7003
5128
G4
04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
06011
30234
45646
64224
86118
46666
09614
G3
38489
67809
42050
75729
G2
45716
65246
G1
90874
58340
DB
610228
441683
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;3;6;9;
1 6;8;9; 1;4;8;
2 8; 4;8;9;
3 4;
4 5;8;9; 4;6;6;8;
5 5; 9;
6 6;
7 1;2;4; 5;
8 7;9; 3; 7;
9
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất