Kết Quả Xổ Số thứ 6 ngày 30-07-2021

Kết quả 3 miền Ngày 30-07-2021

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 30-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
94715
G.1
51666
G.2
78150
32755
G.3
46918
97507
17363
26054
70336
40135
G.4
6372
8921
1153
7468
G.5
7527
7835
9979
7559
6165
7850
G.6
729
628
115
G.7
72
86
43
82

Đầu

Lô tô

0 7;
1 5; 5;8;
2 1;7;8;9;
3 5;5;6;
4 3;
5 3;4;5;9;
6 3;5;6;8;
7 2;2;9;
8 2;6;
9

Đuôi

Lô tô

0 5;5;
1 2;
2 7;7;8;
3 4;5;6;
4 5;
5 1; 1;3;3;5;6;
6 3;6;8;
7 2;
8 1;2;6;
9 2;5;7;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
59
10
G7
790
951
G6
4500
8666
0321
7783
0561
1625
G5
6559
1888
G4
04337
59240
49523
83050
79058
40636
83677
25141
56204
28015
04728
38941
84309
20763
G3
68773
69663
20095
91438
G2
95232
28352
G1
61231
96733
DB
936876
903997
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4;9;
1 5;
2 1;3; 5;8;
3 1;2;6;7; 3;8;
4 1;1;
5 8;9;9; 1;2;
6 3;6; 1;3;
7 3;6; 7;
8 3;8;
9 5;7;
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất