Kết Quả Xổ Số thứ 4 ngày 13-10-2021

Kết quả 3 miền Ngày 13-10-2021

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 13-10-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
49522
G.1
34123
G.2
78632
64623
G.3
56223
06547
09009
89576
92818
86214
G.4
2021
5690
8849
0711
G.5
2113
8065
6311
6205
2776
7435
G.6
397
539
413
G.7
20
26
38
31

Đầu

Lô tô

0 5;9;
1 1;1;3;3;4;8;
2 1;2; 3;3;3;6;
3 1;2;5;8;9;
4 7;9;
5
6 5;
7 6;6;
8
9 7;

Đuôi

Lô tô

0 2;9;
1 1;1;2;3;
2 2; 3;
3 1;1;2;2;2;
4 1;
5 3;6;
6 2;7;7;
7 4;9;
8 1;3;
9 3;4;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
67
12
G7
928
895
G6
5449
6847
7378
2137
6164
5576
G5
1469
0989
G4
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
G3
42640
90794
56942
54081
G2
34137
01049
G1
30849
35200
DB
963167
599126
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;
1 2;
2 3;6;8; 6;
3 7; 7;7;
4 7;9;9; 2;9;
5 4;5; 3;
6 7; 7;9; 4;9;
7 5;8; 6;
8 1;9;
9 4;6; 4;5;7;
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất