Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 6 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 10-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 07-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 03-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
52766
G.1
79512
G.2
12874
00591
G.3
19739
53846
86931
48174
75976
36988
G.4
9591
7194
9590
7739
G.5
9894
3969
3811
5153
3349
3722
G.6
561
446
237
G.7
29
67
28
25

Đầu

Lô tô

0
1 1;2;
2 2;5;8;9;
3 1;7;9;9;
4 6;6;9;
5 3;
6 1;6; 7;9;
7 4;4;6;
8 8;
9 1;1;4;4;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 1;3;6;9;9;
2 1;2;
3 5;
4 7;7;9;9;
5 2;
6 4;4;6; 7;
7 3;6;
8 2;8;
9 2;3;3;4;6;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 27-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
72859
G.1
84970
G.2
22948
27905
G.3
68839
72151
45870
16675
45622
30683
G.4
5687
8094
1582
5288
G.5
9289
6626
4652
3120
7508
5479
G.6
166
101
463
G.7
93
42
35
69

Đầu

Lô tô

0 1;5;8;
1
2 2;6;
3 5;9;
4 2;8;
5 1;2;9;
6 3;6;9;
7 5;9;
8 2;3;7;8;9;
9 3;4;

Đuôi

Lô tô

0 2;7;7;
1 5;
2 2;4;5;8;
3 6;8;9;
4 9;
5 3;7;
6 2;6;
7 8;
8 4;8;
9 3;5; 6;7;8;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 20-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
91869
G.1
62613
G.2
89561
17438
G.3
79710
68693
48902
08300
92038
67549
G.4
2455
1085
3800
5406
G.5
1138
8058
3367
2046
1602
0067
G.6
216
832
186
G.7
18
36
82
59
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác