Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 6 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 27-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 26-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 20-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
78195
G.1
29924
G.2
93148
31878
G.3
90373
98148
70425
68174
87509
45128
G.4
1579
8236
1126
0906
G.5
8299
3776
3912
2338
8819
9177
G.6
218
446
574
G.7
22
23
60
58

Đầu

Lô tô

0 6;9;
1 2;8;9;
2 2;3;4;5;6;8;
3 6;8;
4 6;8;8;
5 8;
6
7 3;4;4;6;7;8;9;
8
9 5; 9;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1
2 1;2;
3 2;7;
4 2;7;7;
5 2;9;
6 2;3;4;7;
7 7;
8 1;2;3;4;4;5;7;
9 1;7;9;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 13-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
29436
G.1
46318
G.2
32294
77466
G.3
93212
62933
41364
37952
17902
12456
G.4
3159
3187
7174
5338
G.5
6056
0791
2843
2566
7526
3787
G.6
969
827
755
G.7
51
49
82
08

Đầu

Lô tô

0 2;8;
1 2;8;
2 6;7;
3 3;6; 8;
4 3;9;
5 1;2;5;6;6;9;
6 4;6;6;9;
7 4;
8 2;7;7;
9 1;4;

Đuôi

Lô tô

0
1 5;9;
2 1;5;8;
3 3;4;
4 6;7;9;
5 5;
6 2;3; 5;5;6;6;
7 2;8;8;
8 1;3;
9 4;5;6;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 06-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
20116
G.1
51969
G.2
74599
81169
G.3
53335
82835
57213
76047
88997
03873
G.4
4043
3715
1658
5569
G.5
8020
5884
1361
6011
0682
1054
G.6
599
764
820
G.7
34
10
31
03
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác