Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 6 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 23-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
79436
G.1
63302
G.2
75772
78656
G.3
69170
12911
94608
26376
57000
53326
G.4
3605
3596
2870
5392
G.5
0160
3795
0046
7968
4321
9567
G.6
724
174
453
G.7
01
53
48
49

Đầu

Lô tô

0 1;2;5;8;
1 1;
2 1;4;6;
3 6;
4 6;8;9;
5 3;3;6;
6 7;8;
7 2;4;6;
8
9 2;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 6;7;7;
1 1;2;
2 7;9;
3 5;5;
4 2;7;
5 9;
6 2;3; 4;5;7;9;
7 6;
8 4;6;
9 4;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 25-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 16-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
48715
G.1
90716
G.2
56928
41080
G.3
43187
69772
54529
67275
81565
74877
G.4
6222
2420
3750
8550
G.5
6817
6756
4721
1214
2847
5145
G.6
847
449
541
G.7
90
89
86
84

Đầu

Lô tô

0
1 4;5; 6;7;
2 1;2;8;9;
3
4 1;5;7;7;9;
5 6;
6 5;
7 2;5;7;
8 4;6;7;9;
9

Đuôi

Lô tô

0 2;5;5;8;9;
1 2;4;
2 2;7;
3
4 1;8;
5 1; 4;6;7;
6 1;5;8;
7 1;4;4;7;8;
8 2;
9 2;4;8;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 09-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
01293
G.1
80770
G.2
15337
47742
G.3
84235
63153
17132
31890
86262
24310
G.4
6151
3354
6145
9246
G.5
9155
7143
8319
1406
5014
2761
G.6
565
455
052
G.7
20
96
86
74

Đầu

Lô tô

0 6;
1 4;9;
2
3 2;5;7;
4 2;3;5;6;
5 1;2;3;4;5;5;
6 1;2;5;
7 4;
8 6;
9 3; 6;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;7;9;
1 5;6;
2 3;4;5;6;
3 4;5;9;
4 1;5;7;
5 3;4;5;5;6;
6 4;8;9;
7 3;
8
9 1;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 02-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
03138
G.1
55336
G.2
16287
50610
G.3
23213
94611
93054
99001
36062
64565
G.4
7738
6383
2433
9941
G.5
2750
0335
6575
3757
2714
9100
G.6
469
117
171
G.7
10
09
33
02
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác