Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 6 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 26-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 25-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 19-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
23877
G.1
86129
G.2
43578
15885
G.3
32084
25652
61324
71720
61436
13632
G.4
0924
5666
2745
9173
G.5
9598
8190
9399
3052
6707
5148
G.6
194
088
792
G.7
39
60
52
22

Đầu

Lô tô

0 7;
1
2 2;4;4;9;
3 2;6;9;
4 5;8;
5 2;2;2;
6 6;
7 3;7; 8;
8 4;5;8;
9 2;4;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 2;6;9;
1
2 2;3;5;5;5;9;
3 7;
4 2;2;8;9;
5 4;8;
6 3;6;
7 7;
8 4;7;8;9;
9 2;3;9;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 12-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
92619
G.1
11319
G.2
98199
29744
G.3
27067
11978
08680
33893
22152
71172
G.4
8758
2540
6325
1020
G.5
5737
7614
1159
3148
1769
5866
G.6
359
476
412
G.7
66
36
72
06

Đầu

Lô tô

0 6;
1 2;4;9; 9;
2 5;
3 6;7;
4 4;8;
5 2;8;9;9;
6 6;6;7;9;
7 2;2;6;8;
8
9 3;9;

Đuôi

Lô tô

0 2;4;8;
1
2 1;5;7;7;
3 9;
4 1;4;
5 2;
6 3;6;6;7;
7 3;6;
8 4;5;7;
9 1; 1;5;5;6;9;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 05-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
49735
G.1
38572
G.2
75146
20529
G.3
52668
94841
25676
79309
34126
05236
G.4
4465
9660
1757
8299
G.5
9724
8025
1801
0150
0831
9196
G.6
818
731
990
G.7
00
39
85
49
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác