Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 18-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 16-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
12046
G.1
58127
G.2
13716
13938
G.3
97864
15467
16200
33137
19032
27560
G.4
4741
9668
7808
4797
G.5
5608
8792
4534
1448
0349
2861
G.6
968
825
724
G.7
15
76
85
71

Đầu

Lô tô

0 8;8;
1 5;6;
2 4;5;7;
3 2;4;7;8;
4 1;6; 8;9;
5
6 1;4;7;8;8;
7 1;6;
8 5;
9 2;7;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 4;6;7;
2 3;9;
3
4 2;3;6;
5 1;2;8;
6 1;4; 7;
7 2;3;6;9;
8 3;4;6;6;
9 4;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 11-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
05507
G.1
94780
G.2
28367
95448
G.3
92653
95189
81513
56865
21041
18375
G.4
1091
9317
9206
1383
G.5
2420
5010
7844
1730
3159
3577
G.6
917
708
040
G.7
41
07
60
35

Đầu

Lô tô

0 6;7; 7;8;
1 3;7;7;
2
3 5;
4 1;1;4;8;
5 3;9;
6 5;7;
7 5;7;
8 3;9;
9 1;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;3;4;6;8;
1 4;4;9;
2
3 1;5;8;
4 4;
5 3;6;7;
6
7 1;1;6;7;
8 4;
9 5;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 04-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
42988
G.1
92795
G.2
19046
79580
G.3
87526
92979
11171
46875
96595
73614
G.4
7434
0809
5921
5509
G.5
1512
3716
3814
4143
8088
9851
G.6
880
797
927
G.7
39
14
63
71

Đầu

Lô tô

0 9;9;
1 2;4;4;4;6;
2 1;6;7;
3 4;9;
4 3;6;
5 1;
6 3;
7 1;1;5;9;
8 8; 8;
9 5;5;7;

Đuôi

Lô tô

0 8;8;
1 2;5;7;7;
2 1;
3 4;6;
4 1;1;1;3;
5 7;9;9;
6 1;2;4;
7 2;9;
8 8; 8;
9 3;7;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 28-12-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
07690
G.1
80623
G.2
21234
90127
G.3
30366
15559
13565
29155
15509
92958
G.4
8221
8441
9118
0186
G.5
3314
6763
9311
0074
8849
5364
G.6
965
752
403
G.7
70
06
44
84
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác