Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 17-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 17-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 10-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
44465
G.1
74590
G.2
42780
45659
G.3
29196
34304
14475
53724
61637
14983
G.4
2658
7187
9374
8323
G.5
6582
0009
4547
5429
5950
0984
G.6
646
461
869
G.7
33
06
76
92

Đầu

Lô tô

0 4;6;9;
1
2 3;4;9;
3 3;7;
4 6;7;
5 8;9;
6 1;5; 9;
7 4;5;6;
8 2;3;4;7;
9 2;6;

Đuôi

Lô tô

0 5;8;9;
1 6;
2 8;9;
3 2;3;8;
4 2;7;8;
5 6; 7;
6 4;7;9;
7 3;4;8;
8 5;
9 2;5;6;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 03-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
35024
G.1
46369
G.2
76603
27648
G.3
55510
32786
54609
39479
29714
06833
G.4
7020
8676
3089
5912
G.5
9288
0277
3980
8641
4689
7198
G.6
225
813
825
G.7
78
48
45
15

Đầu

Lô tô

0 3;9;
1 2;3;4;5;
2 4; 5;5;
3 3;
4 1;5;8;8;
5
6 9;
7 6;7;8;9;
8 6;8;9;9;
9 8;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;8;
1 4;
2 1;
3 1;3;
4 1;2;
5 1;2;2;4;
6 7;8;
7 7;
8 4;4;7;8;9;
9 6;7;8;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
72578
G.1
03162
G.2
29946
49185
G.3
10694
39375
83675
96521
94508
49856
G.4
5521
7559
0698
8712
G.5
1793
4900
1219
2541
0475
3049
G.6
322
063
620
G.7
40
07
32
52
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác