Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 24-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 20-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
71085
G.1
18328
G.2
78797
48541
G.3
46956
56008
54100
55367
39190
50473
G.4
5382
2316
9902
5825
G.5
7643
2127
0441
0554
6448
9387
G.6
138
764
484
G.7
49
41
71
25

Đầu

Lô tô

0 2;8;
1 6;
2 5;5;7;8;
3 8;
4 1;1;1;3;8;9;
5 4;6;
6 4;7;
7 1;3;
8 2;4;5; 7;
9 7;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 4;4;4;7;
2 8;
3 4;7;
4 5;6;8;
5 2;2;8;
6 1;5;
7 2;6;8;9;
8 2;3;4;
9 4;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 17-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
88041
G.1
36730
G.2
73089
38298
G.3
65757
45175
30708
86796
92638
82598
G.4
7621
2164
0664
0022
G.5
3870
3305
1752
1265
5131
5477
G.6
099
539
479
G.7
09
17
44
39

Đầu

Lô tô

0 5;8;9;
1 7;
2 1;2;
3 1;8;9;9;
4 1; 4;
5 2;7;
6 4;4;5;
7 5;7;9;
8 9;
9 6;8;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;7;
1 2;3;4;
2 2;5;
3
4 4;6;6;
5 6;7;
6 9;
7 1;5;7;
8 3;9;9;
9 3;3;7;8;9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 10-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
08845
G.1
40173
G.2
66686
03977
G.3
56864
06136
53050
68948
67981
42681
G.4
3082
1043
9596
7307
G.5
0821
8322
1624
7933
0535
1263
G.6
163
873
955
G.7
64
54
52
06

Đầu

Lô tô

0 6;7;
1
2 1;2;4;
3 3;5;6;
4 3;5; 8;
5 2;4;5;
6 3;3;4;4;
7 3;3;7;
8 1;1;2;6;
9 6;

Đuôi

Lô tô

0 5;
1 2;8;8;
2 2;5;8;
3 3;4;6;6;7;7;
4 2;5;6;6;
5 3;4; 5;
6 3;8;9;
7 7;
8 4;
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 03-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
37061
G.1
02804
G.2
28975
91130
G.3
23859
45389
77521
89766
65789
02471
G.4
0547
0571
3966
5502
G.5
9266
7234
0119
6292
5499
2971
G.6
138
977
988
G.7
27
74
34
72
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác