Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62171
G.1
74232
G.2
60392
44343
G.3
64585
95259
26829
39723
35831
09847
G.4
4995
7776
5533
9323
G.5
2572
1277
9664
1525
0828
6964
G.6
310
044
843
G.7
12
49
24
87

Đầu

Lô tô

0
1 2;
2 3;3;4;5;8;9;
3 1;2;3;
4 3;3;4;7;9;
5 9;
6 4;4;
7 1; 2;6;7;
8 5;7;
9 2;5;

Đuôi

Lô tô

0 1;
1 3;7;
2 1;3;7;9;
3 2;2;3;4;4;
4 2;4;6;6;
5 2;8;9;
6 7;
7 4;7;8;
8 2;
9 2;4;5;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 30-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 20-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
71808
G.1
24479
G.2
90383
30364
G.3
75004
74192
85474
35965
24574
05315
G.4
6798
6633
2959
8954
G.5
3354
2503
8187
1722
7345
4980
G.6
152
770
946
G.7
45
33
95
20

Đầu

Lô tô

0 3;4;8;
1 5;
2 2;
3 3;3;
4 5;5;6;
5 2;4;4;9;
6 4;5;
7 4;4;9;
8 3;7;
9 2;5;8;

Đuôi

Lô tô

0 2;7;8;
1
2 2;5;9;
3 3;3;8;
4 5;5;6;7;7;
5 1;4;4;6;9;
6 4;
7 8;
8 9;
9 5;7;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 13-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
89927
G.1
77049
G.2
95785
88560
G.3
02501
28731
84940
63777
51957
41446
G.4
4772
0337
6666
9635
G.5
3025
9674
7749
8248
0088
9539
G.6
030
213
129
G.7
29
70
33
19

Đầu

Lô tô

0 1;
1 3;9;
2 5;7; 9;9;
3 1;3;5;7;9;
4 6;8;9;9;
5 7;
6 6;
7 2;4;7;
8 5;8;
9

Đuôi

Lô tô

0 3;4;6;7;
1 3;
2 7;
3 1;3;
4 7;
5 2;3;8;
6 4;6;
7 2; 3;5;7;
8 4;8;
9 1;2;2;3;4;4;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 06-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
11584
G.1
78907
G.2
25958
67236
G.3
63964
38604
87235
42320
65902
68469
G.4
9916
4894
0460
3908
G.5
2074
8735
9103
4890
2716
4212
G.6
585
619
864
G.7
51
90
10
32
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác