Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 20-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
74019
G.1
39363
G.2
65370
71066
G.3
45260
63523
61496
03231
90130
26674
G.4
5518
0019
5100
0220
G.5
2865
6585
4268
4617
7539
6234
G.6
310
412
482
G.7
24
00
91
19

Đầu

Lô tô

0
1 2;7;8;9; 9;9;
2 3;4;
3 1;4;9;
4
5
6 3;5;6;8;
7 4;
8 2;5;
9 1;6;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;3;6;7;
1 3;9;
2 1;8;
3 2;6;
4 2;3;7;
5 6;8;
6 6;9;
7 1;
8 1;6;
9 1; 1;1;3;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 13-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
95548
G.1
68227
G.2
53476
18423
G.3
59313
10761
02884
22998
26134
12546
G.4
0146
5730
8572
0808
G.5
9635
3032
0184
8384
1790
7601
G.6
564
591
957
G.7
83
09
99
32

Đầu

Lô tô

0 1;8;9;
1 3;
2 3;7;
3 2;2;4;5;
4 6;6;8;
5 7;
6 1;4;
7 2;6;
8 3;4;4;4;
9 1;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;9;
1 6;9;
2 3;3;7;
3 1;2;8;
4 3;6;8;8;8;
5 3;
6 4;4;7;
7 2;5;
8 4; 9;
9 9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 06-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
87728
G.1
88415
G.2
19940
44927
G.3
26793
17788
33474
52904
88310
77646
G.4
1183
9036
7786
1612
G.5
8192
9483
3950
4803
7481
1667
G.6
792
575
369
G.7
71
02
19
65
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác