Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 28-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 28-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 21-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
52091
G.1
32734
G.2
23946
43525
G.3
86711
73926
59382
58525
08199
09891
G.4
7508
4247
6600
5785
G.5
7051
9777
2130
6304
7143
3659
G.6
753
767
938
G.7
96
25
69
47

Đầu

Lô tô

0 4;8;
1 1;
2 5;5;5;6;
3 4;8;
4 3;6;7;7;
5 1;3;9;
6 7;9;
7 7;
8 2;5;
9 1; 1;6;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;
1 1;5;9; 9;
2 8;
3 4;5;
4 3;
5 2;2;2;8;
6 2;4;9;
7 4;4;6;7;
8 3;
9 5;6;9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 14-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
12834
G.1
95078
G.2
64989
79753
G.3
09206
10621
79349
82053
44176
51792
G.4
6421
8306
4577
6605
G.5
4788
8183
3490
4452
9313
4353
G.6
814
440
471
G.7
56
67
31
42

Đầu

Lô tô

0 5;6;6;
1 3;4;
2 1;1;
3 1;4;
4 2;9;
5 2;3;3;3;6;
6 7;
7 1;6;7;8;
8 3;8;9;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 4;9;
1 2;2;3;7;
2 4;5;9;
3 1;5;5;5;8;
4 1;3;
5
6 5;7;
7 6;7;
8 7;8;
9 4;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 07-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
04067
G.1
62344
G.2
20660
34924
G.3
29262
94654
83140
81635
61321
07328
G.4
5040
9608
2848
8618
G.5
6534
5000
0270
1134
8572
5462
G.6
105
829
074
G.7
41
25
57
17
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác