Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 03-04-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 02-04-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
83230
G.1
27431
G.2
64284
25717
G.3
00542
39074
03807
48505
81972
52585
G.4
3688
5158
4819
5996
G.5
1953
7838
0600
4430
1433
9408
G.6
989
736
316
G.7
91
85
30
55

Đầu

Lô tô

0 5;7;8;
1 6;7;9;
2
3 1;3;6;8;
4 2;
5 3;5;8;
6
7 2;4;
8 4;5;5;8;9;
9 1;6;

Đuôi

Lô tô

0 3; 3;3;
1 3;9;
2 4;7;
3 3;5;
4 7;8;
5 5;8;8;
6 1;3;9;
7 1;
8 3;5;8;
9 1;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 20-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
24192
G.1
24877
G.2
69360
66583
G.3
07529
77038
85099
32290
94963
23842
G.4
6979
7304
7041
4748
G.5
6909
5405
4710
9722
2752
1632
G.6
617
012
182
G.7
29
54
10
42

Đầu

Lô tô

0 4;5;9;
1 2;7;
2 2;9;9;
3 2;8;
4 1;2;2;8;
5 2;4;
6 3;
7 7;9;
8 2;3;
9 2; 9;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;6;9;
1 4;
2 1;2;3;4;4;5;8;9;
3 6;8;
4 5;
5
6
7 1;7;
8 3;4;
9 2;2;7;9;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 13-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
17375
G.1
14288
G.2
47795
89010
G.3
20929
26532
57195
21787
86420
48111
G.4
6956
1055
0805
3323
G.5
1072
2589
1620
1450
8125
7411
G.6
103
269
494
G.7
80
74
83
51
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác