Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 2 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 28-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 25-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 21-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
60141
G.1
13125
G.2
97526
07411
G.3
02348
16469
75483
27117
72331
15000
G.4
1858
0980
5835
0763
G.5
9059
7098
5702
5425
6504
2830
G.6
381
910
232
G.7
20
73
72
89

Đầu

Lô tô

0 2;4;
1 1;7;
2 5;5;6;
3 1;2;5;
4 1; 8;
5 8;9;
6 3;9;
7 2;3;
8 1;3;9;
9 8;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;3;8;
1 1;3;4; 8;
2 3;7;
3 6;7;8;
4
5 2;2;3;
6 2;
7 1;
8 4;5;9;
9 5;6;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 14-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
18146
G.1
00534
G.2
49921
30332
G.3
58890
58521
89686
80075
49323
05575
G.4
2025
5454
9413
1476
G.5
2044
4506
5740
9745
2046
7389
G.6
655
270
536
G.7
51
48
80
77

Đầu

Lô tô

0 6;
1 3;
2 1;1;3;5;
3 2;4;6;
4 4;5;6; 6;8;
5 1;4;5;
6
7 5;5;6;7;
8 6;9;
9

Đuôi

Lô tô

0 4;7;8;9;
1 2;2;5;
2 3;
3 1;2;
4 3;4;5;
5 2;4;5;7;7;
6 3;4; 4;7;8;
7 7;
8 4;
9 8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 07-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
26422
G.1
90141
G.2
26323
40303
G.3
80054
66276
56066
54135
47989
89880
G.4
3299
4148
8200
4431
G.5
1752
0845
2782
6950
8387
9702
G.6
143
889
915
G.7
59
41
02
83
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác