Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 3 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 17-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
58553
G.1
76496
G.2
45698
57221
G.3
59976
69948
14446
44215
92866
39702
G.4
9732
0906
5734
5995
G.5
4858
5190
0611
2960
6460
9568
G.6
849
632
541
G.7
56
19
02
48

Đầu

Lô tô

0 2;2;6;
1 1;5;9;
2 1;
3 2;2;4;
4 1;6;8;8;9;
5 3; 6;8;
6 6;8;
7 6;
8
9 5;6;8;

Đuôi

Lô tô

0 6;6;9;
1 1;2;4;
2 3;3;
3 5;
4 3;
5 1;9;
6 4;5;6;7;9;
7
8 4;4;5;6;9;
9 1;4;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 18-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 10-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
35106
G.1
02963
G.2
45272
06423
G.3
55588
98486
28204
41573
93196
25429
G.4
0203
0677
8066
1620
G.5
5404
4607
9171
8579
3205
0817
G.6
848
860
909
G.7
90
37
53
05

Đầu

Lô tô

0 3;4;4;5;5;6; 7;9;
1 7;
2 3;9;
3 7;
4 8;
5 3;
6 3;6;
7 1;2;3;7;9;
8 6;8;
9 6;

Đuôi

Lô tô

0 2;6;9;
1 7;
2 7;
3 2;5;6;7;
4
5
6 6;8;9;
7 1;3;7;
8 4;8;
9 2;7;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 03-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
48243
G.1
95479
G.2
47271
94238
G.3
37334
69572
66415
39128
32644
13370
G.4
7191
3656
1839
2841
G.5
1380
1610
4457
6672
1409
9108
G.6
721
928
384
G.7
99
55
96
97

Đầu

Lô tô

0 8;9;
1 5;
2 1;8;8;
3 4;8;9;
4 1;3; 4;
5 5;6;7;
6
7 1;2;2;9;
8 4;
9 1;6;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;7;8;
1 2;4;7;9;
2 7;7;
3 4;
4 3;4;8;
5 1;5;
6 5;9;
7 5;9;
8 2;2;3;
9 3;7;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 26-04-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
32047
G.1
94835
G.2
58258
21275
G.3
32494
91718
09414
51826
44036
62410
G.4
2340
3638
4306
2765
G.5
6952
7231
2113
1845
4876
8901
G.6
454
700
631
G.7
22
47
06
92
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác