Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 3 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 05-12-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
47521
G.1
07540
G.2
75731
73475
G.3
91273
55144
86736
99900
82341
11775
G.4
4831
7851
5581
2662
G.5
4138
8878
7384
1966
7257
5976
G.6
206
459
399
G.7
66
61
51
07

Đầu

Lô tô

0 6;7;
1
2 1;
3 1;1;6;8;
4 1;4;
5 1;1;7;9;
6 1;2;6;6;
7 3;5;5;6;8;
8 1;4;
9 9;

Đuôi

Lô tô

0 4;
1 2; 3;3;4;5;5;6;8;
2 6;
3 7;
4 4;8;
5 7;7;
6 3;6;6;7;
7 5;
8 3;7;
9 5;9;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 07-12-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 28-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
11913
G.1
00010
G.2
45748
26907
G.3
21383
29212
36806
31583
06432
05215
G.4
5903
8499
5218
4870
G.5
2036
5201
1028
1171
6609
2730
G.6
782
009
902
G.7
01
54
99
39

Đầu

Lô tô

0 1;1;2;3;6;7;9;9;
1 2;3; 5;8;
2 8;
3 2;6;9;
4 8;
5 4;
6
7 1;
8 2;3;3;
9 9;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;3;7;
1 7;
2 1;3;8;
3 1; 8;8;
4 5;
5 1;
6 3;
7
8 1;2;4;
9 3;9;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 21-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
17948
G.1
51570
G.2
91263
22132
G.3
00523
03627
43013
06575
30407
70045
G.4
4513
6199
8246
3789
G.5
8601
7285
1129
0145
0142
0079
G.6
926
913
865
G.7
55
66
29
16

Đầu

Lô tô

0 1;7;
1 3;3;3;6;
2 3;6;7;9;9;
3 2;
4 2;5;5;6;8;
5 5;
6 3;5;6;
7 5;9;
8 5;9;
9 9;

Đuôi

Lô tô

0 7;
1
2 3;4;
3 1;1;1;2;6;
4
5 4;4;5;6;7;8;
6 1;2;4;6;
7 2;
8 4;
9 2;2;7;8;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 14-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
85800
G.1
00197
G.2
42692
64848
G.3
29100
63052
36810
40639
42349
75155
G.4
3675
2498
3669
6507
G.5
9587
3898
3298
5302
4643
3914
G.6
066
614
953
G.7
36
97
41
57
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác