Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 3 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 27-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 24-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 20-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
90157
G.1
49318
G.2
41817
93470
G.3
67476
65881
37237
44164
59594
05200
G.4
6726
0297
9623
9801
G.5
1285
8030
1710
2836
6037
4639
G.6
125
653
625
G.7
92
72
64
10

Đầu

Lô tô

0 1;
1 7;8;
2 3;5;5;6;
3 6;7;7;9;
4
5 3;7;
6 4;4;
7 2;6;
8 1;5;
9 2;4;7;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;3;7;
1 8;
2 7;9;
3 2;5;
4 6;6;9;
5 2;2;8;
6 2;3;7;
7 1;3;3;5; 9;
8 1;
9 3;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 13-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
46266
G.1
06681
G.2
35295
22887
G.3
84704
24938
70761
89224
18022
90278
G.4
7616
1060
9684
4889
G.5
8749
0956
9135
3375
8120
3323
G.6
994
138
363
G.7
14
30
02
51

Đầu

Lô tô

0 2;4;
1 4;6;
2 2;3;4;
3 5;8;8;
4 9;
5 1;6;
6 1;3;6;
7 5;8;
8 1;4;7;9;
9 4;5;

Đuôi

Lô tô

0 2;3;6;
1 5;6;8;
2 2;
3 2;6;
4 1;2;8;9;
5 3;7;9;
6 1;5;6;
7 8;
8 3;3;7;
9 4;8;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 06-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
34965
G.1
91685
G.2
89331
22853
G.3
54281
12371
64157
61127
34092
21386
G.4
2235
7767
3929
2457
G.5
4940
7983
9776
0199
2589
5353
G.6
448
554
438
G.7
51
93
06
50
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác