Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 3 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 22-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
34505
G.1
41158
G.2
46686
84680
G.3
65752
98202
01898
72132
77218
11699
G.4
4601
7796
2920
3030
G.5
6545
0718
3173
7947
7279
4242
G.6
546
309
896
G.7
17
68
58
60

Đầu

Lô tô

0 1;2;5; 9;
1 7;8;8;
2
3 2;
4 2;5;6;7;
5 2;8;8;
6 8;
7 3;9;
8 6;
9 6;6;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 2;3;6;8;
1
2 3;4;5;
3 7;
4
5 4;
6 4;8;9;9;
7 1;4;
8 1;1;5;5;6;9;
9 7;9;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 25-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 15-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
27483
G.1
86299
G.2
97673
23236
G.3
82333
02525
90116
13785
41093
24497
G.4
8849
8323
8877
2901
G.5
2843
6831
0165
0750
2768
1859
G.6
737
267
003
G.7
78
22
39
27

Đầu

Lô tô

0 1;3;
1 6;
2 2;3;5;7;
3 1;3;6;7;9;
4 3;9;
5 9;
6 5;7;8;
7 3;7;8;
8 3; 5;
9 3;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 5;
1 3;
2 2;
3 2;3;4;7;8; 9;
4
5 2;6;8;
6 1;3;
7 2;3;6;7;9;
8 6;7;
9 3;4;5;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 08-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
82266
G.1
02343
G.2
40408
17259
G.3
58039
69704
38105
57824
67161
47090
G.4
6998
4755
2674
6191
G.5
0623
3544
8319
1864
3741
8626
G.6
325
466
201
G.7
67
98
93
95

Đầu

Lô tô

0 1;4;5;8;
1 9;
2 3;4;5;6;
3 9;
4 1;3;4;
5 5;9;
6 1;4;6; 6;7;
7 4;
8
9 1;3;5;8;8;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 4;6;9;
2
3 2;4;9;
4 2;4;6;7;
5 2;5;9;
6 2;6; 6;
7 6;
8 9;9;
9 1;3;5;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 01-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
57266
G.1
97063
G.2
01547
03792
G.3
34380
55547
99473
04513
03577
43064
G.4
2595
6129
9793
8725
G.5
6616
4029
5105
0547
9482
4422
G.6
424
936
870
G.7
80
25
37
12
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác