Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 3 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 28-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 21-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
16083
G.1
88718
G.2
35830
21024
G.3
28362
42642
95525
13345
87483
89228
G.4
6183
4094
4091
2619
G.5
5877
4901
3912
9172
1608
9055
G.6
013
061
667
G.7
84
29
72
36

Đầu

Lô tô

0 1;8;
1 2;3;8;9;
2 4;5;8;9;
3 6;
4 2;5;
5 5;
6 1;2;7;
7 2;2;7;
8 3; 3;3;4;
9 1;4;

Đuôi

Lô tô

0 3;
1 6;9;
2 1;4;6;7;7;
3 1;8; 8;8;
4 2;8;9;
5 2;4;5;
6 3;
7 6;7;
8 1;2;
9 1;2;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 14-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
32159
G.1
81460
G.2
01050
23826
G.3
50064
32174
32284
79576
35652
46767
G.4
2910
5131
4210
3314
G.5
3955
0979
1384
0082
7704
8538
G.6
921
400
284
G.7
08
71
52
49

Đầu

Lô tô

0 4;8;
1 4;
2 1;6;
3 1;8;
4 9;
5 2;2;5;9;
6 4;7;
7 1;4;6;9;
8 2;4;4;4;
9

Đuôi

Lô tô

0 1;1;5;6;
1 2;3;7;
2 5;5;8;
3
4 1;6;7;8;8;8;
5 5;
6 2;7;
7 6;
8 3;
9 4;5; 7;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 07-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
10765
G.1
61705
G.2
04965
95940
G.3
78027
81976
45092
54037
69856
05269
G.4
8236
3319
1375
3908
G.5
0025
8622
3484
7341
7235
5501
G.6
367
568
645
G.7
15
70
04
68
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác