Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 3 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 07-12-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 05-12-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 30-11-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
71738
G.1
38779
G.2
84283
61798
G.3
41376
90496
20265
95443
47296
52192
G.4
6327
3658
0772
2981
G.5
4403
8303
6050
0468
8166
1738
G.6
975
730
557
G.7
60
76
85
41

Đầu

Lô tô

0 3;3;
1
2 7;
3 8; 8;
4 1;3;
5 7;8;
6 5;6;8;
7 2;5;6;6;9;
8 1;3;5;
9 2;6;6;8;

Đuôi

Lô tô

0 3;5;6;
1 4;8;
2 7;9;
3 4;8;
4
5 6;7;8;
6 6;7;7;9;9;
7 2;5;
8 3; 3;5;6;9;
9 7;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 23-11-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
24880
G.1
45683
G.2
59106
71511
G.3
29339
11331
12574
97909
05693
06437
G.4
5552
5223
4017
4698
G.5
0381
6589
7925
7789
5517
8799
G.6
763
216
142
G.7
80
39
31
54

Đầu

Lô tô

0 6;9;
1 1;6;7;7;
2 3;5;
3 1;1;7;9;9;
4 2;
5 2;4;
6 3;
7 4;
8 1;3;9;9;
9 3;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 8; 8;
1 1;3;3;8;
2 4;5;
3 2;6;8;9;
4 5;7;
5 2;
6 1;
7 1;1;3;
8 9;
9 3;3;8;8;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 16-11-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
41405
G.1
87612
G.2
81360
78282
G.3
43090
95046
94177
57356
18737
45633
G.4
8106
5174
1330
1368
G.5
6800
1629
8416
7121
7432
8895
G.6
159
505
895
G.7
46
83
68
30
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác