Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 3 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 06-06-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 04-06-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 30-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
20765
G.1
15037
G.2
35868
93065
G.3
57840
39646
93650
76407
80500
27833
G.4
7861
9818
7371
0560
G.5
7185
0130
9462
2951
0104
1993
G.6
287
387
650
G.7
96
60
37
21

Đầu

Lô tô

0 4;7;
1 8;
2 1;
3 3;7;7;
4 6;
5 1;
6 1;2;5; 5;8;
7 1;
8 5;7;7;
9 3;6;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;5;5;6;6;
1 2;5;6;7;
2 6;
3 3;9;
4
5 6; 6;8;
6 4;9;
7 3;3;8;8;
8 1;6;
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 23-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
95972
G.1
02366
G.2
43590
56621
G.3
19195
14216
52782
53347
92819
99789
G.4
0740
6907
5957
8967
G.5
4851
8691
5830
7301
6230
3908
G.6
882
890
258
G.7
61
27
17
44

Đầu

Lô tô

0 1;7;8;
1 6;7;9;
2 1;7;
3
4 4;7;
5 1;7;8;
6 1;6;7;
7 2;
8 2;2;9;
9 1;5;

Đuôi

Lô tô

0 3;3;4;9;9;
1 2;5;6;9;
2 7; 8;8;
3
4 4;
5 9;
6 1;6;
7 1;2;4;5;6;
8 5;
9 1;8;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 16-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
19031
G.1
78859
G.2
78392
19184
G.3
08741
22539
53479
89302
45138
93780
G.4
6799
1870
9094
5813
G.5
5658
5031
1982
9514
0651
7630
G.6
208
378
741
G.7
63
37
82
49
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác