Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 7 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 25-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
92408
G.1
91545
G.2
83667
10074
G.3
24894
91092
90506
11587
03675
28811
G.4
1134
8263
7597
0123
G.5
2562
9892
0143
7177
9148
5373
G.6
341
495
952
G.7
71
35
97
83

Đầu

Lô tô

0 6;8;
1 1;
2 3;
3 4;5;
4 1;3;5;8;
5 2;
6 2;3;7;
7 1;3;4;5;7;
8 3;7;
9 2;2;4;5;7;7;

Đuôi

Lô tô

0
1 1;4;7;
2 5;6;9;9;
3 2;4;6;7;8;
4 3;7;9;
5 3;4;7;9;
6
7 6;7;8;9;9;
8 4;
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 18-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93901
G.1
29743
G.2
74749
24114
G.3
11745
24603
47552
26902
02551
09078
G.4
2410
5244
7589
6247
G.5
6371
5447
7365
6465
3567
7674
G.6
783
359
506
G.7
36
83
39
17

Đầu

Lô tô

0 1; 2;3;6;
1 4;7;
2
3 6;9;
4 3;4;5;7;7;9;
5 1;2;9;
6 5;5;7;
7 1;4;8;
8 3;3;9;
9

Đuôi

Lô tô

0 1;
1 5;7;
2 5;
3 4;8;8;
4 1;4;7;
5 4;6;6;
6 3;
7 1;4;4;6;
8 7;
9 3;4;5;8;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 11-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
26654
G.1
20585
G.2
51339
80495
G.3
73145
54425
13470
95180
51294
10392
G.4
6147
1153
8442
6773
G.5
8484
0277
8909
5947
1763
3538
G.6
496
219
658
G.7
13
51
11
19

Đầu

Lô tô

0 9;
1 1;3;9;9;
2 5;
3 8;9;
4 2;5;7;7;
5 1;3;4; 8;
6 3;
7 3;7;
8 4;5;
9 2;4;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 7;8;
1 1;5;
2 4;9;
3 1;5;6;7;
4 5; 8;9;
5 2;4;8;9;
6 9;
7 4;4;7;
8 3;5;
9 1;1;3;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 04-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
29855
G.1
28539
G.2
81656
35270
G.3
52786
21877
28766
80636
88321
37142
G.4
2287
8360
9211
3355
G.5
9497
6858
4094
1111
9263
1312
G.6
945
111
675
G.7
38
80
06
35
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác