Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 7 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 11-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 07-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 04-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
64948
G.1
04674
G.2
16883
77334
G.3
12795
68347
65312
09038
86560
22314
G.4
2746
8474
2057
3300
G.5
5264
2363
1877
0033
2488
9198
G.6
104
622
010
G.7
77
06
18
96

Đầu

Lô tô

0 4;6;
1 2;4;8;
2 2;
3 3;4;8;
4 6;7;8;
5 7;
6 3;4;
7 4;4;7;7;
8 3;8;
9 5;6;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;6;
1
2 1;2;
3 3;6;8;
4 1;3;6;7;7;
5 9;
6 4;9;
7 4;5;7;7;
8 1;3;4; 8;9;
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 28-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
87219
G.1
88795
G.2
61887
71870
G.3
36399
99176
44895
48144
89665
83781
G.4
1226
3681
3051
3591
G.5
1368
8512
0613
9140
8974
7483
G.6
313
104
436
G.7
30
87
80
75

Đầu

Lô tô

0 4;
1 2;3;3;9;
2 6;
3 6;
4 4;
5 1;
6 5;8;
7 4;5;6;
8 1;1;3;7;7;
9 1;5;5;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;7;8;
1 5;8;8;9;
2 1;
3 1;1;8;
4 4;7;
5 6;7;9;9;
6 2;3;7;
7 8;8;
8 6;
9 1; 9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 21-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác