Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 7 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 21-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 18-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 14-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
30775
G.1
08368
G.2
69632
67521
G.3
75571
94533
83453
76996
31087
18091
G.4
9005
8609
0221
4118
G.5
0731
1769
3270
3088
5179
8847
G.6
585
536
357
G.7
05
74
08
52

Đầu

Lô tô

0 5;5;8;9;
1 8;
2 1;1;
3 1;2;3;6;
4 7;
5 2;3;7;
6 8;9;
7 1;4;5; 9;
8 5;7;8;
9 1;6;

Đuôi

Lô tô

0 7;
1 2;2;3;7;9;
2 3;5;
3 3;5;
4 7;
5 7; 8;
6 3;9;
7 4;5;8;
8 1;6;8;
9 6;7;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 07-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
73301
G.1
10879
G.2
79061
73405
G.3
93716
30788
85195
11056
71929
08331
G.4
6422
9330
3650
0829
G.5
8826
8413
9913
2003
0814
3216
G.6
773
447
456
G.7
20
24
60
30

Đầu

Lô tô

0 1; 3;5;
1 3;3;4;6;6;
2 2;4;6;9;9;
3 1;
4 7;
5 6;6;
6 1;
7 3;9;
8 8;
9 5;

Đuôi

Lô tô

0 2;3;3;5;6;
1 3;6;
2 2;
3 1;1;7;
4 1;2;
5 9;
6 1;1;2;5;5;
7 4;
8 8;
9 2;2;7;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 30-04-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
59924
G.1
14841
G.2
64655
67193
G.3
50805
87346
26424
18550
07667
52631
G.4
1781
2446
1208
8909
G.5
1509
3066
9191
0372
8670
9968
G.6
665
055
930
G.7
49
30
65
34
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác