Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 7 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 25-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 25-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 18-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
91322
G.1
34422
G.2
54587
91207
G.3
65370
28969
87605
86304
25261
47953
G.4
8722
3565
3622
9776
G.5
9794
6034
3664
4804
5847
1109
G.6
439
382
725
G.7
17
18
19
80

Đầu

Lô tô

0 4;4;5;7;9;
1 7;8;9;
2 2; 2;2;2;5;
3 4;9;
4 7;
5 3;
6 1;4;5;9;
7 6;
8 2;7;
9 4;

Đuôi

Lô tô

0 7;8;
1 6;
2 2; 2;2;2;8;
3 5;
4 3;6;9;
5 2;6;
6 7;
7 1;4;8;
8 1;
9 1;3;6;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 11-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
98076
G.1
10832
G.2
34069
56100
G.3
99345
21382
23746
71599
25382
85169
G.4
0930
1587
9302
2080
G.5
0506
4079
4286
6281
9650
6402
G.6
526
321
995
G.7
64
52
00
77

Đầu

Lô tô

0 2;2;6;
1
2 1;6;
3 2;
4 5;6;
5 2;
6 4;9;9;
7 6; 7;9;
8 1;2;2;6;7;
9 5;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;5;8;
1 2;8;
2 3;5;8;8;
3
4 6;
5 4;9;
6 2;4;7; 8;
7 7;8;
8
9 6;6;7;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 04-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
90869
G.1
86258
G.2
96303
01790
G.3
13869
54572
71317
12810
47525
03020
G.4
0761
4562
7833
0419
G.5
6674
2830
5075
6867
0477
9992
G.6
950
395
845
G.7
12
28
32
55
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác