Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 5 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 22-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
48879
G.1
43896
G.2
96795
72578
G.3
14640
72640
05348
78416
40104
69172
G.4
2815
7032
3984
4841
G.5
1538
1116
9760
9404
7906
7237
G.6
108
616
731
G.7
96
81
35
00

Đầu

Lô tô

0 4;4;6;8;
1 5;6;6;6;
2
3 1;2;5;7;8;
4 1;8;
5
6
7 2;8;9;
8 1;4;
9 5;6;6;

Đuôi

Lô tô

0 4;4;6;
1 3;4;8;
2 3;7;
3
4 8;
5 1;3;9;
6 1;1;1;9;9;
7 3;
8 3;4;7;
9 7;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 24-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 15-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62428
G.1
42840
G.2
13867
38422
G.3
87100
43529
98334
47034
95413
95247
G.4
5812
5760
0179
6915
G.5
3018
6857
2805
6012
7802
2051
G.6
385
480
556
G.7
33
79
50
26

Đầu

Lô tô

0 2;5;
1 2;2;3;5;8;
2 2;6;8; 9;
3 3;4;4;
4 7;
5 1;6;7;
6 7;
7 9;9;
8 5;
9

Đuôi

Lô tô

0 4;5;6;8;
1 5;
2 1;1;2;
3 1;3;
4 3;3;
5 1;8;
6 2;5;
7 4;5;6;
8 1;2;
9 2;7;7;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 08-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
09726
G.1
69001
G.2
88521
72106
G.3
33089
50376
22475
50825
64991
56524
G.4
4190
1276
4568
9341
G.5
9892
1594
3719
7089
7169
7046
G.6
279
525
804
G.7
37
76
30
73

Đầu

Lô tô

0 1;4;6;
1 9;
2 1;4;5;5;6;
3 7;
4 1;6;
5
6 8;9;
7 3;5;6;6;6;9;
8 9;9;
9 1;2;4;

Đuôi

Lô tô

0 3;9;
1 2;4;9;
2 9;
3 7;
4 2;9;
5 2;2;7;
6 2; 4;7;7;7;
7 3;
8 6;
9 1;6;7;8;8;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 01-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
03418
G.1
94194
G.2
66790
17023
G.3
73037
94292
39168
44134
44372
48295
G.4
9929
3101
9067
0002
G.5
9860
0542
5834
0323
9216
4065
G.6
969
118
886
G.7
16
63
89
61
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác