Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 5 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 19-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 18-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 12-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
55065
G.1
85044
G.2
34956
54359
G.3
61190
18390
05295
62798
29903
41839
G.4
5958
6226
4290
1313
G.5
5375
8444
7146
5378
1853
0501
G.6
192
025
435
G.7
31
33
39
51

Đầu

Lô tô

0 1;3;
1 3;
2 5;6;
3 1;3;5;9;9;
4 4;4;6;
5 1;3;6;8;9;
6 5;
7 5;8;
8
9 2;5;8;

Đuôi

Lô tô

0 9;9;9;
1 3;5;
2 9;
3 1;3;5;
4 4;4;
5 2;3;6; 7;9;
6 2;4;5;
7
8 5;7;9;
9 3;3;5;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 05-05-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
78054
G.1
56243
G.2
80863
98662
G.3
42372
89718
20372
43757
00014
88127
G.4
7042
5898
9000
7727
G.5
2539
9902
2043
2071
0039
1413
G.6
126
788
499
G.7
06
10
45
12

Đầu

Lô tô

0 2;6;
1 2;3;4;8;
2 6;7;7;
3 9;9;
4 2;3;3;5;
5 4; 7;
6 2;3;
7 1;2;2;
8 8;
9 8;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;
1 7;
2 1;4;6;7;7;
3 1;4;4;6;
4 1;5;
5 4;
6 2;
7 2;2;5;
8 1;8;9;
9 3;3;9;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 28-04-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
47202
G.1
65673
G.2
20007
93437
G.3
15277
19055
81322
66308
96576
66228
G.4
2797
2795
2325
2530
G.5
4785
9918
4475
9466
5635
4899
G.6
240
200
188
G.7
01
04
08
86
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác