Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 5 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 30-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 27-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 23-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
11534
G.1
41900
G.2
09585
18963
G.3
83891
60439
11010
49658
08467
79973
G.4
1272
4477
4807
0736
G.5
1743
3542
6456
0905
0449
3119
G.6
056
319
996
G.7
83
61
50
91

Đầu

Lô tô

0 5;7;
1 9;9;
2
3 4; 6;9;
4 2;3;9;
5 6;6;8;
6 1;3;7;
7 2;3;7;
8 3;5;
9 1;1;6;

Đuôi

Lô tô

0 1;5;
1 6;9;9;
2 4;7;
3 4;6;7;8;
4 3;
5 8;
6 3;5;5;9;
7 6;7;
8 5;
9 1;1;3;4;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 16-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
12093
G.1
15382
G.2
00130
21943
G.3
50448
80082
64043
98242
01132
53130
G.4
8475
5930
6507
0597
G.5
9265
2047
3694
8132
8300
6759
G.6
984
963
471
G.7
39
23
97
19

Đầu

Lô tô

0 7;
1 9;
2 3;
3 2;2;9;
4 2;3;3;7;8;
5 9;
6 3;5;
7 1;5;
8 2;2;4;
9 3; 4;7;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;3;3;
1 7;
2 3;3;4;8;8;
3 2;4;4;6;9;
4 8;9;
5 6;7;
6
7 4;9;9;
8 4;
9 1;3;5;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 09-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
63724
G.1
90250
G.2
27565
39894
G.3
85981
07295
58350
75168
41562
68741
G.4
7095
0862
7517
3188
G.5
9755
1527
1804
9526
0958
7540
G.6
989
912
786
G.7
31
71
84
78
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác