Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 5 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 24-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
17879
G.1
77328
G.2
12410
69282
G.3
95919
47894
54722
13959
12972
80067
G.4
4175
4355
0992
8562
G.5
6486
1704
8635
2385
9439
9824
G.6
844
819
537
G.7
22
96
35
52

Đầu

Lô tô

0 4;
1 9;9;
2 2;2;4;8;
3 5;5;7;9;
4 4;
5 2;5;9;
6 2;7;
7 2;5;9;
8 2;5;6;
9 2;4;6;

Đuôi

Lô tô

0 1;
1
2 2;2;5;6;7;8;9;
3
4 2;4;9;
5 3;3;5;7;8;
6 8;9;
7 3;6;
8 2;
9 1;1;3;5;7;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 25-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 17-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
44367
G.1
02103
G.2
85262
24192
G.3
53117
57563
77726
52421
47297
42466
G.4
6745
8181
2717
7607
G.5
7614
5002
1041
3610
6268
5907
G.6
443
354
210
G.7
39
14
35
23

Đầu

Lô tô

0 2;3;7;7;
1 4;4;7;7;
2 1;3;6;
3 5;9;
4 1;3;5;
5 4;
6 2;3;6;7; 8;
7
8 1;
9 2;7;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;
1 2;4;8;
2 6;9;
3 2;4;6;
4 1;1;5;
5 3;4;
6 2;6;
7 1;1;6; 9;
8 6;
9 3;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 10-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
92979
G.1
56882
G.2
39343
47196
G.3
39732
88318
82043
67698
10650
01836
G.4
4157
8740
6035
6845
G.5
4165
2074
1708
5467
5906
5861
G.6
909
942
335
G.7
42
84
68
13

Đầu

Lô tô

0 6;8;9;
1 3;8;
2
3 2;5;5;6;
4 2;2;3;3;5;
5 7;
6 1;5;7;8;
7 4;9;
8 2;4;
9 6;8;

Đuôi

Lô tô

0 4;5;
1 6;
2 3;4;4;8;
3 1;4;4;
4 7;8;
5 3;3;4;6;
6 3;9;
7 5;6;
8 1;6;9;
9 7;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 03-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62721
G.1
69350
G.2
70384
57898
G.3
76879
97275
98757
65684
44550
69190
G.4
7331
7896
0215
8763
G.5
1682
9809
2170
8678
0893
0640
G.6
318
453
156
G.7
65
81
02
59
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác