Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 5 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 11-08-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 09-08-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 04-08-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
27492
G.1
50569
G.2
07770
83906
G.3
50365
06019
82717
45685
55631
41612
G.4
2894
4553
2442
6401
G.5
3139
6062
4573
1868
9701
0743
G.6
972
393
289
G.7
37
36
29
24

Đầu

Lô tô

0 1;1;6;
1 2;7;9;
2 4;9;
3 1;6;7;9;
4 2;3;
5 3;
6 2;5;8;9;
7 2;3;
8 5;9;
9 2; 3;4;

Đuôi

Lô tô

0 7;
1 3;
2 1;4;6;7;9;
3 4;5;7;9;
4 2;9;
5 6;8;
6 3;
7 1;3;
8 6;
9 1;2;3;6;8;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 28-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
56590
G.1
61023
G.2
98472
09449
G.3
04650
98701
87625
84140
86675
56960
G.4
7664
1132
0337
7758
G.5
7166
9054
3476
1670
5560
5790
G.6
413
902
034
G.7
10
94
32
15

Đầu

Lô tô

0 1;2;
1 3;5;
2 3;5;
3 2;2;4;7;
4 9;
5 4;8;
6 4;6;
7 2;5;6;
8
9 4;

Đuôi

Lô tô

0 1;4;5;6;6;7;9; 9;
1
2 3;3;7;
3 1;2;
4 3;5;6;9;
5 1;2;7;
6 6;7;
7 3;
8 5;
9 4;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 21-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
27404
G.1
63031
G.2
07886
87611
G.3
64104
40247
35636
99985
97920
16806
G.4
3604
3302
1483
7684
G.5
2046
7396
6791
7731
3754
0516
G.6
440
964
439
G.7
31
90
65
93
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác