Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 5 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 01-12-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 28-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 24-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
75996
G.1
04902
G.2
25318
92214
G.3
52253
61070
38643
84891
18913
13077
G.4
6533
5487
5262
6897
G.5
0336
4573
1078
5865
1877
6361
G.6
858
380
829
G.7
07
87
48
81

Đầu

Lô tô

0 2;7;
1 3;4;8;
2 9;
3 3;6;
4 3;8;
5 3;8;
6 1;2;5;
7 3;7;7;8;
8 1;7;7;
9 1;6; 7;

Đuôi

Lô tô

0 7;8;
1 6;8;9;
2 6;
3 1;3;4;5;7;
4 1;
5 6;
6 3;9;
7 7;7;8;8;9;
8 1;4;5;7;
9 2;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 17-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
05776
G.1
49100
G.2
70349
63260
G.3
03748
53195
55751
50581
47510
45326
G.4
7831
5315
1200
5855
G.5
6879
2316
2395
2324
0407
8819
G.6
108
898
166
G.7
97
50
75
99

Đầu

Lô tô

0 7;8;
1 5;6;9;
2 4;6;
3 1;
4 8;9;
5 1;5;
6 6;
7 5;6; 9;
8 1;
9 5;5;7;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;5;6;
1 3;5;8;
2
3
4 2;
5 1;5;7;9;9;
6 1;2;6;7;
7 9;
8 4;9;
9 1;4;7;9;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 10-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
71610
G.1
89551
G.2
25825
57592
G.3
04061
27766
63457
55406
80996
71332
G.4
4220
8664
4267
0323
G.5
1489
4707
5990
1175
9767
6607
G.6
536
385
828
G.7
32
64
98
25
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác