Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 17-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
90289
G.1
19874
G.2
24789
50177
G.3
84160
84250
66154
14306
03341
85969
G.4
3241
9829
9103
6240
G.5
5674
7671
0218
3300
5133
6434
G.6
317
228
892
G.7
47
40
90
27

Đầu

Lô tô

0 3;6;
1 7;8;
2 7;8;9;
3 3;4;
4 1;1;7;
5 4;
6 9;
7 1;4;4;7;
8 9; 9;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 4;4;5;6;9;
1 4;4;7;
2 9;
3 3;
4 3;5;7;7;
5
6
7 1;2;4;7;
8 1;2;
9 2;6;8; 8;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 19-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 10-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
14138
G.1
62724
G.2
54157
96213
G.3
14362
89770
55669
50544
04462
48939
G.4
4062
5079
6608
7155
G.5
7402
1236
4922
4421
2178
9253
G.6
552
247
722
G.7
12
45
75
97

Đầu

Lô tô

0 2;8;
1 2;3;
2 1;2;2;4;
3 6;8; 9;
4 4;5;7;
5 2;3;5;7;
6 2;2;2;9;
7 5;8;9;
8
9 7;

Đuôi

Lô tô

0 7;
1 2;
2 1;2;2;5;6;6;6;
3 1;5;
4 2;4;
5 4;5;7;
6 3;
7 4;5;9;
8 3; 7;
9 3;6;7;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 03-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
67364
G.1
05538
G.2
43309
50971
G.3
42539
81311
58310
75139
27406
83349
G.4
1179
2067
4473
0517
G.5
3595
0881
7332
8196
3209
2509
G.6
732
624
838
G.7
93
94
15
22

Đầu

Lô tô

0 6;9;9;9;
1 1;5;7;
2 2;4;
3 2;2;8;8;9;9;
4 9;
5
6 4; 7;
7 1;3;9;
8 1;
9 3;4;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 1;
1 1;7;8;
2 2;3;3;
3 7;9;
4 2;6; 9;
5 1;9;
6 9;
7 1;6;
8 3;3;
9 3;3;4;7;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 27-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
20645
G.1
21356
G.2
10211
33955
G.3
57214
47997
59028
91075
81886
34229
G.4
7518
6879
1586
7174
G.5
4802
1007
6479
7659
8416
7869
G.6
187
087
674
G.7
84
38
18
25
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác