Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 23-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
98699
G.1
23243
G.2
10587
50359
G.3
23984
81110
19506
85967
02124
61768
G.4
1950
2058
2434
4736
G.5
7115
8566
4682
1294
1596
4060
G.6
287
817
933
G.7
32
17
41
54

Đầu

Lô tô

0 6;
1 5;7;7;
2 4;
3 2;3;4;6;
4 1;3;
5 4;8;9;
6 6;7;8;
7
8 2;4;7;7;
9 4;6;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;5;6;
1 4;
2 3;8;
3 3;4;
4 2;3;5;8;9;
5 1;
6 3;6;9;
7 1;1;6;8;8;
8 5;6;
9 5;9;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 25-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 16-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
34622
G.1
94586
G.2
75415
00398
G.3
02695
81584
39790
63955
93847
80022
G.4
7922
4688
5099
2756
G.5
5391
2710
3411
3649
9522
9171
G.6
312
541
104
G.7
03
33
49
99

Đầu

Lô tô

0 3;4;
1 1;2;5;
2 2; 2;2;2;
3 3;
4 1;7;9;9;
5 5;6;
6
7 1;
8 4;6;8;
9 1;5;8;9;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;9;
1 1;4;7;9;
2 1;2; 2;2;2;
3 3;
4 8;
5 1;5;9;
6 5;8;
7 4;
8 8;9;
9 4;4;9;9;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 09-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
81099
G.1
17483
G.2
94216
47818
G.3
97693
24154
36495
14806
25546
65012
G.4
3529
6007
8659
7548
G.5
1408
4257
7197
6600
8905
9695
G.6
210
538
296
G.7
72
42
94
56

Đầu

Lô tô

0 5;6;7;8;
1 2;6;8;
2 9;
3 8;
4 2;6;8;
5 4;6;7;9;
6
7 2;
8 3;
9 3;4;5;5;6;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;
1
2 1;4;7;
3 8;9;
4 5;9;
5 9;9;
6 1;4;5;9;
7 5;9;
8 1;3;4;
9 2;5;9;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 02-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
51714
G.1
07684
G.2
76377
65076
G.3
21826
74839
39404
33717
29053
27921
G.4
9279
4414
1107
0048
G.5
6942
4446
8703
0552
0203
2744
G.6
961
232
807
G.7
17
16
78
74
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác