Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 07-06-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 05-06-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 31-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
88961
G.1
40956
G.2
31944
49287
G.3
19424
05612
78426
30296
38763
87816
G.4
9466
8678
4184
2567
G.5
7313
3260
1908
1779
7508
4262
G.6
169
307
843
G.7
87
02
22
91

Đầu

Lô tô

0 2;7;8;8;
1 2;3;6;
2 2;4;6;
3
4 3;4;
5 6;
6 1; 2;3;6;7;9;
7 8;9;
8 4;7;7;
9 1;6;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 6; 9;
2 1;2;6;
3 1;4;6;
4 2;4;8;
5
6 1;2;5;6;9;
7 6;8;8;
8 7;
9 6;7;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 24-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
19966
G.1
59476
G.2
65345
58041
G.3
20304
95694
17344
72216
32696
67352
G.4
1785
1474
3062
2264
G.5
5454
4067
9087
2101
9117
9472
G.6
073
840
164
G.7
80
87
95
63

Đầu

Lô tô

0 1;4;
1 6;7;
2
3
4 1;4;5;
5 2;4;
6 2;3;4;4;6; 7;
7 2;3;4;6;
8 5;7;7;
9 4;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 4;8;
1 4;
2 5;6;7;
3 6;7;
4 4;5;6;6;7;9;
5 4;8;9;
6 1;6; 7;9;
7 1;6;8;8;
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 17-05-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
67949
G.1
88636
G.2
86754
64824
G.3
05541
89700
53672
75653
39193
12213
G.4
8776
3400
4612
5452
G.5
9839
4330
3544
6841
1618
1628
G.6
979
049
813
G.7
26
42
38
28
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác