Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 28-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50098
G.1
30020
G.2
20039
76223
G.3
68422
43399
86661
43971
99246
58646
G.4
5931
8268
4184
1842
G.5
0266
0113
0828
2315
2425
3575
G.6
255
139
152
G.7
62
82
42
31

Đầu

Lô tô

0
1 3;5;
2 2;3;5;8;
3 1;1;9;9;
4 2;2;6;6;
5 2;5;
6 1;2;6;8;
7 1;5;
8 2;4;
9 8; 9;

Đuôi

Lô tô

0 2;
1 3;3;6;7;
2 2;4;4;5;6;8;
3 1;2;
4 8;
5 1;2;5;7;
6 4;4;6;
7
8 2;6;9;
9 3;3;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 31-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 21-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
47188
G.1
12875
G.2
35732
07382
G.3
38204
07846
28790
83633
68952
10537
G.4
3256
5353
3402
1106
G.5
5099
0096
3836
4963
0281
9784
G.6
388
936
431
G.7
93
11
68
18

Đầu

Lô tô

0 2;4;6;
1 1;8;
2
3 1;2;3;6;6;7;
4 6;
5 2;3;6;
6 3;8;
7 5;
8 1;2;4;8; 8;
9 3;6;9;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 1;3;8;
2 3;5;8;
3 3;5;6;9;
4 8;
5 7;
6 3;3;4;5;9;
7 3;
8 1;6;8; 8;
9 9;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 14-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
98653
G.1
24424
G.2
56841
11681
G.3
36864
53943
62307
15090
70222
18910
G.4
1191
1197
7296
2055
G.5
7040
1131
5939
2734
3864
9231
G.6
850
146
265
G.7
31
29
47
91

Đầu

Lô tô

0 7;
1
2 2;4;9;
3 1;1;1;4;9;
4 1;3;6;7;
5 3; 5;
6 4;4;5;
7
8 1;
9 1;1;6;7;

Đuôi

Lô tô

0 1;4;5;9;
1 3;3;3;4;8;9;9;
2 2;
3 4;5;
4 2;3;6;6;
5 5;6;
6 4;9;
7 4;9;
8
9 2;3;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 07-07-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
61289
G.1
80667
G.2
16285
56890
G.3
08104
49259
89398
82918
91712
33304
G.4
1908
3535
5630
6083
G.5
1022
5367
8306
8982
3342
3921
G.6
619
144
621
G.7
57
27
74
49
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác