Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 06-12-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93178
G.1
49592
G.2
64119
45960
G.3
32137
68827
28080
32189
58244
14627
G.4
7688
4100
2489
4062
G.5
0011
2061
5417
1645
3408
5727
G.6
258
412
013
G.7
08
11
61
34

Đầu

Lô tô

0 8;8;
1 1;1;2;3;7;9;
2 7;7;7;
3 4;7;
4 4;5;
5 8;
6 1;1;2;
7 8;
8 8;9;9;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 6;8;
1 1;1;6;6;
2 1;6;9;
3 1;
4 3;4;
5 4;
6
7 1;2;2;2;3;
8 5;7; 8;
9 1;8;8;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 07-12-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 29-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
03141
G.1
42683
G.2
33410
77553
G.3
40459
27342
45945
67889
05550
03883
G.4
5665
3065
3233
2570
G.5
8938
3480
2573
5139
2488
1808
G.6
378
618
017
G.7
05
90
42
87

Đầu

Lô tô

0 5;8;
1 7;8;
2
3 3;8;9;
4 1; 2;2;5;
5 3;9;
6 5;5;
7 3;8;
8 3;3;7;8;9;
9

Đuôi

Lô tô

0 1;5;7;8;9;
1 4;
2 4;4;
3 3;5;7;8;8;
4
5 4;6;6;
6
7 1;8;
8 1;3;7;8;
9 3;5;8;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 22-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
14670
G.1
55598
G.2
48326
78511
G.3
51702
36362
08564
49572
30361
71728
G.4
8348
0098
3900
8870
G.5
6408
7473
4056
4050
8122
8486
G.6
295
832
718
G.7
53
06
14
52

Đầu

Lô tô

0 2;6;8;
1 1;4;8;
2 2;6;8;
3 2;
4 8;
5 2;3;6;
6 1;2;4;
7 2;3;
8 6;
9 5;8;8;

Đuôi

Lô tô

0 5;7; 7;
1 1;6;
2 2;3;5;6;7;
3 5;7;
4 1;6;
5 9;
6 2;5;8;
7
8 1;2;4;9;9;
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 15-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
33859
G.1
98585
G.2
15030
42515
G.3
42098
91871
50318
01855
83971
19248
G.4
4323
2947
9183
2296
G.5
3696
2554
2052
1479
5643
5271
G.6
174
207
624
G.7
56
62
32
72
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác