Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 05-10-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
80983
G.1
09046
G.2
29399
08507
G.3
72726
62831
85711
88004
51568
54046
G.4
3784
1825
7897
5657
G.5
0729
8051
5357
9572
5889
8522
G.6
953
112
874
G.7
37
64
78
79

Đầu

Lô tô

0 4;7;
1 1;2;
2 2;5;6;9;
3 1;7;
4 6;6;
5 1;3;7;7;
6 4;8;
7 2;4;8;9;
8 3; 4;9;
9 7;9;

Đuôi

Lô tô

0
1 1;3;5;
2 1;2;7;
3 5;8;
4 6;7;8;
5 2;
6 2;4;4;
7 3;5;5;9;
8 6;7;
9 2;7;8;9;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 06-10-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 28-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
41946
G.1
37992
G.2
99881
91950
G.3
49017
20483
16317
30969
39736
05788
G.4
9513
1650
8588
6805
G.5
7872
2543
5183
9311
7738
9622
G.6
942
348
751
G.7
23
76
66
37

Đầu

Lô tô

0 5;
1 1;3;7;7;
2 2;3;
3 6;7;8;
4 2;3;6; 8;
5 1;
6 6;9;
7 2;6;
8 1;3;3;8;8;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 5;5;
1 1;5;8;
2 2;4;7;9;
3 1;2;4;8;8;
4
5
6 3;4; 6;7;
7 1;1;3;
8 3;4;8;8;
9 6;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 21-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
44823
G.1
04642
G.2
28539
90167
G.3
57514
55801
03094
14585
30266
70855
G.4
7785
6343
5951
3385
G.5
5136
4603
1640
7743
5004
9439
G.6
380
518
321
G.7
05
26
16
94

Đầu

Lô tô

0 1;3;4;5;
1 4;6;8;
2 1;3; 6;
3 6;9;9;
4 2;3;3;
5 1;5;
6 6;7;
7
8 5;5;5;
9 4;4;

Đuôi

Lô tô

0 4;8;
1 2;5;
2 4;
3 2; 4;4;
4 1;9;9;
5 5;8;8;8;
6 1;2;3;6;
7 6;
8 1;
9 3;3;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 14-09-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
66581
G.1
70165
G.2
25649
75110
G.3
24053
74602
11614
17793
38255
41413
G.4
6240
7984
0724
3955
G.5
7903
9567
1600
2103
4654
3565
G.6
851
525
505
G.7
92
08
74
99
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác