Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 08-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 07-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 01-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
34838
G.1
29989
G.2
64285
65938
G.3
54835
94648
82384
40292
70918
01062
G.4
8441
1468
0916
5129
G.5
6463
5037
7184
2312
3165
6247
G.6
042
076
709
G.7
74
54
61
06

Đầu

Lô tô

0 6;9;
1 2;6;8;
2 9;
3 5;7;8; 8;
4 1;2;7;8;
5 4;
6 1;2;3;5;8;
7 4;6;
8 4;4;5;9;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0
1 4;6;
2 1;4;6;9;
3 6;
4 5;7;8;8;
5 3;6;8;
6 1;7;
7 3;4;
8 1;3; 3;4;6;
9 2;8;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 25-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
52371
G.1
45082
G.2
87473
55003
G.3
44656
18647
37207
71263
51955
58209
G.4
7943
2928
1910
4411
G.5
4148
0340
5084
5712
7654
1849
G.6
083
687
637
G.7
07
18
29
55

Đầu

Lô tô

0 3;7;7;9;
1 1;2;8;
2 8;9;
3 7;
4 3;7;8;9;
5 4;5;5;6;
6 3;
7 1; 3;
8 2;3;4;7;
9

Đuôi

Lô tô

0 1;4;
1 1;7;
2 1;8;
3 4;6;7;8;
4 5;8;
5 5;5;
6 5;
7 3;4;8;
8 1;2;4;
9 2;4;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 18-01-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
45282
G.1
76552
G.2
51893
50516
G.3
92764
68866
66740
51752
37335
04030
G.4
3342
4405
7005
3904
G.5
3556
7580
0501
2381
4260
3127
G.6
926
295
635
G.7
69
04
35
86
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác