Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 21-04-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 20-04-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
05475
G.1
08566
G.2
31533
85710
G.3
76648
51671
93211
16079
10046
91920
G.4
7051
8376
2365
8791
G.5
8164
8112
8188
5990
9948
9713
G.6
321
756
699
G.7
10
47
59
37

Đầu

Lô tô

0
1 1;2;3;
2 1;
3 3;7;
4 6;7;8;8;
5 1;6;9;
6 4;5;6;
7 1;5; 6;9;
8 8;
9 1;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;2;9;
1 1;2;5;7;9;
2 1;
3 1;3;
4 6;
5 6;7;
6 4;5;6;7;
7 3;4;
8 4;4;8;
9 5;7;9;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 14-04-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
74295
G.1
92214
G.2
85483
61076
G.3
72559
48815
40538
49532
49167
21320
G.4
4111
2072
6501
7996
G.5
9523
1051
5798
9184
3348
1405
G.6
135
132
102
G.7
39
80
82
38

Đầu

Lô tô

0 1;2;5;
1 1;4;5;
2 3;
3 2;2;5;8;8;9;
4 8;
5 1;9;
6 7;
7 2;6;
8 2;3;4;
9 5; 6;8;

Đuôi

Lô tô

0 2;8;
1 1;5;
2 3;3;7;8;
3 2;8;
4 1;8;
5 1;3;9;
6 7;9;
7 6;
8 3;3;4;9;
9 3;5;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 07-04-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
97675
G.1
55528
G.2
55398
29818
G.3
54673
41639
66052
64142
06759
99796
G.4
2370
2784
4435
5716
G.5
5498
3510
4504
0800
2973
2388
G.6
693
603
533
G.7
13
70
81
56

Đầu

Lô tô

0 3;4;
1 3;6;8;
2 8;
3 3;5;9;
4 2;
5 2;6;9;
6
7 3;3;5;
8 1;4;8;
9 3;6;8;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;7;7;
1 8;
2 4;5;
3 1;3;7;7;9;
4 8;
5 3;7;
6 1;5;9;
7
8 1;2;8;9;9;
9 3;5;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 31-03-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
06996
G.1
71928
G.2
98750
07368
G.3
91571
10665
00818
68013
49576
58931
G.4
2288
6440
4456
9463
G.5
3920
6744
4442
0492
7358
7055
G.6
578
779
351
G.7
16
39
03
54
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác