Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 21-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
07043
G.1
44111
G.2
38003
35799
G.3
36053
21949
03090
28157
68096
26125
G.4
6070
9387
5427
8616
G.5
4170
5179
3058
1415
1372
0254
G.6
270
815
851
G.7
61
62
64
02

Đầu

Lô tô

0 2;3;
1 1;5;5;6;
2 5;7;
3
4 3; 9;
5 1;3;4;7;8;
6 1;2;4;
7 2;9;
8 7;
9 6;9;

Đuôi

Lô tô

0 7;7;7;9;
1 1;5;6;
2 6;7;
3 4; 5;
4 5;6;
5 1;1;2;
6 1;9;
7 2;5;8;
8 5;
9 4;7;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 24-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 14-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77616
G.1
85409
G.2
37819
19062
G.3
08017
89916
14642
79504
67126
48176
G.4
3235
6995
9996
9403
G.5
3027
0825
2791
1082
8613
4205
G.6
260
326
650
G.7
14
81
62
38

Đầu

Lô tô

0 3;4;5;9;
1 3;4;6; 6;7;9;
2 5;6;6;7;
3 5;8;
4 2;
5
6 2;2;
7 6;
8 1;2;
9 1;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 5;6;
1 8;9;
2 4;6;6;8;
3 1;
4 1;
5 2;3;9;
6 1; 1;2;2;7;9;
7 1;2;
8 3;
9 1;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 07-10-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
19665
G.1
99139
G.2
08653
04815
G.3
50762
50915
26994
82798
79209
97336
G.4
1130
7889
3912
2590
G.5
1767
0238
3684
5193
9615
1584
G.6
319
120
375
G.7
70
44
41
03

Đầu

Lô tô

0 3;9;
1 2;5;5;5;9;
2
3 6;8;9;
4 1;4;
5 3;
6 2;5; 7;
7 5;
8 4;4;9;
9 3;4;8;

Đuôi

Lô tô

0 2;3;7;9;
1 4;
2 1;6;
3 5;9;
4 4;8;8;9;
5 1;1;1;6; 7;
6 3;
7 6;
8 3;9;
9 1;3;8;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 30-09-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
64268
G.1
90923
G.2
96597
86668
G.3
42612
48592
79845
95576
87854
75671
G.4
4348
0647
6923
6488
G.5
4943
7021
8549
1240
6108
2375
G.6
721
353
311
G.7
05
19
02
58
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác