Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ 4 KQXS MB

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 29-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
38892
G.1
20636
G.2
84006
09206
G.3
67842
19569
35494
95540
19050
72972
G.4
0653
2941
8867
4658
G.5
4977
7341
4413
0130
0226
9865
G.6
732
080
835
G.7
26
97
87
64

Đầu

Lô tô

0 6;6;
1 3;
2 6;6;
3 2;5;6;
4 1;1;2;
5 3;8;
6 4;5;7;9;
7 2;7;
8 7;
9 2; 4;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;5;8;
1 4;4;
2 3;4;7;9;
3 1;5;
4 6;9;
5 3;6;
6 2;2;3;
7 6;7;8;9;
8 5;
9 6;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 30-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 22-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50846
G.1
92133
G.2
75657
64087
G.3
07018
36544
47407
24068
08148
90008
G.4
7413
9850
3093
6318
G.5
1378
3717
5295
1263
9362
8679
G.6
304
237
359
G.7
16
04
92
47

Đầu

Lô tô

0 4;4;7;8;
1 3;6;7;8;8;
2
3 3;7;
4 4;6; 7;8;
5 7;9;
6 2;3;8;
7 8;9;
8 7;
9 2;3;5;

Đuôi

Lô tô

0 5;
1
2 6;9;
3 1;3;6;9;
4 4;
5 9;
6 1;4;
7 1;3;4;5;8;
8 1;1;4;6;7;
9 5;7;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 15-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
79716
G.1
00074
G.2
00104
49785
G.3
58893
62313
99728
02338
97143
53105
G.4
5498
5666
1419
0002
G.5
3465
4594
2067
7813
8841
4558
G.6
787
737
306
G.7
05
39
74
85

Đầu

Lô tô

0 2;4;5;5;6;
1 3;3;6; 9;
2 8;
3 7;8;9;
4 1;3;
5 8;
6 5;6;7;
7 4;4;
8 5;5;7;
9 3;4;8;

Đuôi

Lô tô

0
1 4;
2
3 1;1;4;9;
4 7;7;9;
5 6;8;8;
6 1; 6;
7 3;6;8;
8 2;3;5;9;
9 1;3;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 08-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
28977
G.1
48768
G.2
41760
62360
G.3
90941
76319
99643
46110
48176
46366
G.4
3509
0374
7384
0837
G.5
1534
9412
4925
3931
6182
1732
G.6
142
895
120
G.7
79
59
55
84
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác