Kết Quả Xổ Số thứ 3 ngày 14-09-2021

Kết quả 3 miền Ngày 14-09-2021

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 14-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
32159
G.1
81460
G.2
01050
23826
G.3
50064
32174
32284
79576
35652
46767
G.4
2910
5131
4210
3314
G.5
3955
0979
1384
0082
7704
8538
G.6
921
400
284
G.7
08
71
52
49

Đầu

Lô tô

0 4;8;
1 4;
2 1;6;
3 1;8;
4 9;
5 2;2;5;9;
6 4;7;
7 1;4;6;9;
8 2;4;4;4;
9

Đuôi

Lô tô

0 1;1;5;6;
1 2;3;7;
2 5;5;8;
3
4 1;6;7;8;8;8;
5 5;
6 2;7;
7 6;
8 3;
9 4;5; 7;
DakLak Quảng Nam
G8
20
26
G7
752
291
G6
3400
1110
3761
0213
3295
7981
G5
5137
8952
G4
62618
30505
63023
92980
19776
86029
13643
17949
13771
89458
94936
05624
72218
54903
G3
37325
83284
56681
41984
G2
84856
69820
G1
79720
79787
DB
922741
952641
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5; 3;
1 8; 3;8;
2 3;5;9; 4;6;
3 7; 6;
4 1; 3; 1; 9;
5 2;6; 2;8;
6 1;
7 6; 1;
8 4; 1;1;4;7;
9 1;5;
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất