Kết Quả Xổ Số thứ 4 ngày 15-09-2021

Kết quả 3 miền Ngày 15-09-2021

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 15-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
04965
G.1
26381
G.2
75078
09937
G.3
87750
14292
31642
19830
46057
14725
G.4
3447
5262
3595
5888
G.5
8882
5706
6266
5117
4340
5870
G.6
534
904
082
G.7
14
12
39
42

Đầu

Lô tô

0 4;6;
1 2;4;7;
2 5;
3 4;7;9;
4 2;2;7;
5 7;
6 2;5; 6;
7 8;
8 1;2;2;8;
9 2;5;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;5;7;
1 8;
2 1;4;4;6;8;8;9;
3
4 1;3;
5 2;6; 9;
6 6;
7 1;3;4;5;
8 7;8;
9 3;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
19
42
G7
032
157
G6
0896
5241
5822
6156
4836
7117
G5
5362
3319
G4
41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
G3
09725
61303
61599
94764
G2
06409
63632
G1
50521
51311
DB
718896
488060
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;9; 5;9;
1 9; 1;5;7;9;
2 1;1;2;5;
3 1;2; 2;6;
4 1; 2;7;
5 2;8; 6;7;8;
6 2; 4;
7 8; 8;8;
8
9 6; 6; 9;
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất