Kết Quả Xổ Số thứ 6 ngày 15-10-2021

Kết quả 3 miền Ngày 15-10-2021

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 15-10-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
64218
G.1
83454
G.2
31313
38671
G.3
29917
25742
92751
69235
89354
18149
G.4
3490
7166
1748
5327
G.5
8125
0201
3864
7447
0449
8020
G.6
432
412
974
G.7
88
42
48
34

Đầu

Lô tô

0 1;
1 2;3;7;8;
2 5;7;
3 2;4;5;
4 2;2;7;8;8;9;9;
5 1;4;4;
6 4;6;
7 1;4;
8 8;
9

Đuôi

Lô tô

0 2;9;
1 5;7;
2 1;3;4;4;
3 1;
4 3;5;5;6;7;
5 2;3;
6 6;
7 1;2;4;
8 1; 4;4;8;
9 4;4;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
34
87
G7
962
982
G6
4069
2426
3516
8442
6243
2347
G5
1667
1619
G4
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
G3
01306
66160
77554
68885
G2
06063
58216
G1
75846
53316
DB
890904
628444
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4; 4;6; 8;
1 2;6; 6;6;9;
2 6;7;
3 4;8; 5;
4 4;6; 1;2;3;4; 7;
5 1;4;
6 2;3;7;9;
7 2;6;
8 1;2;4;5;7;
9
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất