Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày thứ 6 KQXS MN

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
36
85
19
G7
353
605
452
G6
4172
6832
5434
4479
9703
6848
9163
2113
4178
G5
4747
2699
5099
G4
47210
97511
88888
13582
14410
43926
06370
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
01588
92511
52141
48701
99269
32264
41068
G3
27780
16338
55889
24239
23609
89902
G2
69877
08364
33249
G1
43409
72649
73190
ĐB
129041
399789
785213
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9; 3;5; 1;2;9;
1 1; 1;3; 3;9;
2 6; 1;2;8;
3 2;4;6;8; 9;
4 1; 7; 8;8;9; 1;9;
5 3; 8; 2;
6 2;4; 3;4;8;9;
7 2;7; 6;9; 8;
8 2;8; 5;9; 9; 8;
9 9; 9;
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
17
31
63
G7
691
568
160
G6
0686
5780
0965
1957
6763
6652
8268
0980
9223
G5
8635
8758
5935
G4
43077
67947
42666
78863
00350
74437
16999
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
25820
99727
54030
16651
49860
77439
03595
G3
53707
92145
64607
29106
21815
22294
G2
15588
32680
04142
G1
44823
32888
47371
ĐB
144979
215939
120505
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7; 3;6;7; 5;
1 7; 6; 5;
2 3; 2; 3;7;
3 5;7; 1;9; 5;9;
4 5;7; 3;8; 2;
5 2;7;8; 1;
6 3;5;6; 3;8; 3;8;
7 7;9; 1;
8 6;8; 5;6;8;
9 1;9; 4;5;
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
17
12
49
G7
188
760
162
G6
0500
9454
7800
1557
6685
6201
8753
9010
3254
G5
0353
7396
7452
G4
32991
01425
02935
74970
68351
99184
53597
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
31869
05894
72034
62588
56275
23543
86480
G3
44081
53815
25114
51091
44618
83825
G2
67033
34018
25796
G1
16133
81309
32957
ĐB
541462
951541
593763
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác