Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ cn KQXS MB

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 23-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 20-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 16-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
55431
G.1
77267
G.2
00522
27414
G.3
99699
08029
09515
38356
07933
83348
G.4
7601
7982
6403
4639
G.5
2802
2552
4355
0548
4218
5636
G.6
388
349
939
G.7
18
64
63
13

Đầu

Lô tô

0 1;2;3;
1 3;4;5;8;8;
2 2;9;
3 1; 3;6;9;9;
4 8;8;9;
5 2;5;6;
6 3;4;7;
7
8 2;8;
9 9;

Đuôi

Lô tô

0
1 3;
2 2;5;8;
3 1;3;6;
4 1;6;
5 1;5;
6 3;5;
7 6;
8 1;1;4;4;8;
9 2;3;3;4;9;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 09-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93093
G.1
19538
G.2
79022
49827
G.3
44287
07811
05156
32900
08978
48516
G.4
9562
1906
3796
9453
G.5
5420
9786
9144
1425
2684
6836
G.6
794
635
287
G.7
19
02
14
86

Đầu

Lô tô

0 2;6;
1 1;4;6;9;
2 2;5;7;
3 5;6;8;
4 4;
5 3;6;
6 2;
7 8;
8 4;6;6;7;7;
9 3; 4;6;

Đuôi

Lô tô

0 2;
1 1;
2 2;6;
3 5;9;
4 1;4;8;9;
5 2;3;
6 1;3;5;8;8;9;
7 2;8;8;
8 3;7;
9 1;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 02-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93494
G.1
32969
G.2
99121
71440
G.3
22171
48176
58055
34589
72429
85524
G.4
0700
2242
0851
6988
G.5
5309
9500
3344
4087
7992
8848
G.6
732
286
441
G.7
16
07
41
57
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác