Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ cn KQXS MB

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 03-12-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 30-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 26-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
11873
G.1
79812
G.2
47282
88599
G.3
70943
22982
59952
37117
45252
21860
G.4
1123
4002
3496
2068
G.5
4388
0945
3653
5957
2143
9067
G.6
706
799
886
G.7
20
53
07
84

Đầu

Lô tô

0 2;6;7;
1 2;7;
2 3;
3
4 3;3;5;
5 2;2;3;3;7;
6 7;8;
7 3;
8 2;2;4;6;8;
9 6;9;9;

Đuôi

Lô tô

0 2;6;
1
2 1;5;5;8;8;
3 2;4;4;5;5;7;
4 8;
5 4;
6 8;9;
7 1;5;6;
8 6;8;
9 9;9;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 19-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
38429
G.1
02633
G.2
37498
40297
G.3
14331
95638
82894
72723
51994
85732
G.4
1243
0254
8383
9997
G.5
2136
7389
6623
6224
6833
9192
G.6
062
766
980
G.7
28
19
90
64

Đầu

Lô tô

0
1 9;
2 3;3;4;8;9;
3 1;2;3;3;6;8;
4 3;
5 4;
6 2;4;6;
7
8 3;9;
9 2;4;4;7;7;8;

Đuôi

Lô tô

0 8;9;
1 3;
2 3;6;9;
3 2;2;3;3;4;8;
4 2;5;6;9;9;
5
6 3;6;
7 9;9;
8 2;3;9;
9 1;2; 8;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 12-11-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
98375
G.1
76516
G.2
96169
75327
G.3
43330
15764
27087
13704
97836
25835
G.4
9431
1962
5810
4897
G.5
9119
0490
7211
2058
3074
0453
G.6
290
942
079
G.7
29
03
05
28
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác