Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ cn KQXS MB

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 21-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 19-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 14-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
71396
G.1
20801
G.2
73470
83615
G.3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
G.4
2581
6371
8850
1300
G.5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
G.6
496
635
489
G.7
52
22
89
90

Đầu

Lô tô

0 1;9;
1 5;6;8;8;
2 1;2;
3 5;
4 2;8;
5 2;7;
6 1;9;
7 1;
8 1;9;9;
9 4;6; 6;

Đuôi

Lô tô

0 5;7;7;9;
1 2;6;7;8;
2 2;4;5;
3
4 9;
5 1;3;
6 1;9; 9;
7 5;
8 1;1;4;
9 6;8;8;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 07-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93374
G.1
18300
G.2
59549
37037
G.3
74266
07569
23624
78397
06513
35761
G.4
1734
8632
0757
2118
G.5
7324
2369
6427
8196
1825
4339
G.6
185
275
044
G.7
65
17
72
50

Đầu

Lô tô

0
1 3;7;8;
2 4;4;5;7;
3 2;4;7;9;
4 4;9;
5 7;
6 1;5;6;9;9;
7 2;4; 5;
8 5;
9 6;7;

Đuôi

Lô tô

0 5;
1 6;
2 3;7;
3 1;
4 2;2;3;4;7;
5 2;6;7;8;
6 6;9;
7 1;2;3;5;9;
8 1;
9 3;4;6;6;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 31-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
36909
G.1
46217
G.2
56679
32203
G.3
29726
90557
54987
59727
68447
57932
G.4
5581
4902
3035
7503
G.5
2059
7871
4346
0991
7274
7688
G.6
183
311
228
G.7
69
90
28
81
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác