Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ cn KQXS MB

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 03-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 30-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 26-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
46970
G.1
31422
G.2
86547
33892
G.3
45364
70684
81736
25612
16840
89376
G.4
1695
0357
5666
7833
G.5
5090
6852
6342
8564
4633
3809
G.6
891
253
016
G.7
12
38
96
19

Đầu

Lô tô

0 9;
1 2;2;6;9;
2 2;
3 3;3;6;8;
4 2;7;
5 2;3;7;
6 4;4;6;
7 6;
8 4;
9 1;2;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 4;7; 9;
1 9;
2 1;1;2;4;5;9;
3 3;3;5;
4 6;6;8;
5 9;
6 1;3;6;7;9;
7 4;5;
8 3;
9 1;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 19-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
66449
G.1
97184
G.2
94411
45452
G.3
06547
36248
61648
53218
95146
48543
G.4
6951
8501
3322
1025
G.5
8769
7431
8313
0166
6893
4729
G.6
474
717
072
G.7
43
02
07
19

Đầu

Lô tô

0 1;2;7;
1 1;3;7;8;9;
2 2;5;9;
3 1;
4 3;3;6;7;8;8;9;
5 1;2;
6 6;9;
7 2;4;
8 4;
9 3;

Đuôi

Lô tô

0
1 1;3;5;
2 2;5;7;
3 1;4;4;9;
4 7;8;
5 2;
6 4;6;
7 1;4;
8 1;4;4;
9 1;2;4; 6;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 12-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
17818
G.1
18326
G.2
38568
10728
G.3
38067
86056
06170
88468
60735
15770
G.4
9551
3122
4745
1153
G.5
8912
0026
2813
2431
4850
1961
G.6
973
712
494
G.7
24
23
90
01
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác