Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày thứ cn KQXS MB

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 17-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 16-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
12046
G.1
58127
G.2
13716
13938
G.3
97864
15467
16200
33137
19032
27560
G.4
4741
9668
7808
4797
G.5
5608
8792
4534
1448
0349
2861
G.6
968
825
724
G.7
15
76
85
71

Đầu

Lô tô

0 8;8;
1 5;6;
2 4;5;7;
3 2;4;7;8;
4 1;6; 8;9;
5
6 1;4;7;8;8;
7 1;6;
8 5;
9 2;7;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 4;6;7;
2 3;9;
3
4 2;3;6;
5 1;2;8;
6 1;4; 7;
7 2;3;6;9;
8 3;4;6;6;
9 4;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 10-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
48146
G.1
63172
G.2
06185
24165
G.3
21836
46147
12685
13714
82314
70690
G.4
7047
4115
7754
7409
G.5
1270
0970
5541
7163
0474
7764
G.6
817
092
108
G.7
54
95
68
29

Đầu

Lô tô

0 8;9;
1 4;4;5;7;
2 9;
3 6;
4 1;6; 7;7;
5 4;4;
6 3;4;5;8;
7 2;4;
8 5;5;
9 2;5;

Đuôi

Lô tô

0 7;7;9;
1 4;
2 7;9;
3 6;
4 1;1;5;5;6;7;
5 1;6;8;8;9;
6 3;4;
7 1;4;4;
8 6;
9 2;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 03-01-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
43132
G.1
27110
G.2
95760
90752
G.3
95706
88054
51171
53041
78424
18868
G.4
9618
9587
0840
0372
G.5
4852
3728
0060
4514
8855
5704
G.6
597
493
131
G.7
16
59
91
25

Đầu

Lô tô

0 4;6;
1 4;6;8;
2 4;5;8;
3 1;2;
4 1;
5 2;2;4;5;9;
6 8;
7 1;2;
8 7;
9 1;3;7;

Đuôi

Lô tô

0 1;4;6;6;
1 3;4;7;9;
2 3; 5;5;7;
3 9;
4 1;2;5;
5 2;5;
6 1;
7 8;9;
8 1;2;6;
9 5;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 27-12-2020 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
85971
G.1
38070
G.2
13420
19315
G.3
58913
23797
93183
36666
13349
88594
G.4
2097
2008
9642
2051
G.5
0935
9415
6497
7309
8407
2197
G.6
016
010
977
G.7
31
33
58
19
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác