Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày thứ 5 KQXS MN

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
86
25
56
G7
856
299
866
G6
4318
5758
3854
5044
6328
0753
0378
5186
2573
G5
3973
1691
6812
G4
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
92984
55382
97571
18980
41019
55164
39255
57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809
G3
62194
26697
78062
32512
59456
13097
G2
60901
98566
70775
G1
83005
64395
76594
ĐB
310240
419116
036672
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1;2;5; 9;
1 8; 2;6; 9; 2;6;
2 7; 5;8; 6;
3 8;
4 4;
5 4;6;8; 3;5; 2;6;6;
6 2;4;6; 6;
7 3;8; 1; 2; 3;5;8;
8 6;7; 2;4; 1;6;
9 4;6;7; 1;5;9; 1;4;7;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
43
85
14
G7
846
223
021
G6
3854
3592
2547
2028
4914
0808
4558
1489
4136
G5
2007
4716
7684
G4
74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493
04195
94167
71045
51399
99847
44816
49183
55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540
G3
45468
83087
49253
79652
94656
12668
G2
32563
76573
59095
G1
67624
42320
78766
ĐB
077808
677858
440134
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2;7;8; 8; 4;
1 4;6;6; 4;
2 4; 3;8; 1;5;
3 4;6; 1;4; 6;
4 3;5;6;7; 5;7;
5 4; 2;3;8; 5;6;8;
6 3;8;9; 7; 6;8;
7 3; 5;
8 4;7; 3;5; 3;4;9;
9 2;3; 5;9; 5;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
63
42
97
G7
248
670
134
G6
3325
1776
4753
5638
2832
4789
2074
7546
6206
G5
8503
3027
5321
G4
97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374
53250
14964
45114
80454
58744
67565
53775
24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917
G3
26556
66942
45243
22686
11385
18593
G2
90605
89327
44057
G1
53030
65734
55452
ĐB
611910
682586
751294
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác