Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày thứ 5 KQXS MN

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
29
81
44
G7
364
281
217
G6
0980
5818
4339
2521
7710
6597
9009
1167
1353
G5
8601
0884
3653
G4
45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141
56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091
56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215
G3
18891
19700
27813
14337
21663
04760
G2
25147
40321
18672
G1
75656
49401
40726
ĐB
736062
363500
029023
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 1; 1;6;9;
1 5;8; 3; 5;7;8;
2 9; 1;1;9; 3; 6;
3 5;9; 2;7;7;
4 1;7; 4; 3;4;4;
5 5;6; 3;3;
6 2; 3;4; 6; 3;7;9;
7 2;
8 1;1;4;
9 1;5; 1;7;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
79
86
53
G7
384
584
006
G6
4093
7846
4136
9412
8166
9865
6577
5722
6768
G5
4008
1432
3605
G4
98241
87074
39222
49366
35231
29708
21313
11916
58532
63206
90980
72950
67193
23842
61727
30904
12390
95528
52855
10584
43790
G3
21280
48986
75726
31653
18720
35229
G2
40850
24773
85405
G1
03613
08545
69953
ĐB
547503
019742
506090
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3; 8;8; 6; 4;5;5;6;
1 3;3; 2;6;
2 2; 6; 2;7;8;9;
3 1;6; 2;2;
4 1;6; 2; 2;5;
5 3; 3;3;5;
6 6; 5;6; 8;
7 4;9; 3; 7;
8 4;6; 4;6; 4;
9 3; 3;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
40
59
22
G7
584
930
598
G6
8418
4966
8138
5645
8763
8451
5526
9314
3544
G5
8536
0433
0800
G4
98856
21615
91797
48019
70024
39590
66020
84172
86304
62245
59913
47801
92707
28845
65493
21522
76764
30271
73391
55846
82570
G3
53431
08884
95020
04209
85797
08435
G2
33874
61445
23907
G1
86891
81268
71929
ĐB
184266
256115
284521
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác