Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày thứ 5 KQXS MN

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
84
66
38
G7
495
886
776
G6
2987
8849
7533
3989
8511
5137
4935
4137
4453
G5
3520
9206
2514
G4
56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754
35323
40376
49206
60699
30226
49351
29457
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
G3
07959
47384
45976
94943
19110
34355
G2
74888
93105
06482
G1
38128
11140
55652
ĐB
237945
727526
573288
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6; 5;6;6; 2;7;
1 1; 4;
2 5;8; 3;6; 6; 5;
3 3; 7; 5;7;8;
4 4;5; 9; 3;
5 4;8;9; 1;7; 2;3;5;7;
6 6; 4;
7 6;6; 6;
8 4;4;7;8; 6;9; 2;8;
9 5; 9; 6;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
79
65
59
G7
839
516
587
G6
1640
7278
3743
0866
4838
2649
2884
9918
6181
G5
7843
7673
2954
G4
13950
75819
92909
97648
94257
89975
81458
95545
76709
52143
92857
71441
52517
62935
43243
43715
39710
31411
77451
22676
83258
G3
26921
49307
61843
83576
90802
01569
G2
95376
05014
07478
G1
07369
56536
81072
ĐB
602856
929130
071559
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 7;9; 9; 2;
1 9; 4;6;7; 1;5;8;
2 1;
3 9; 5;6;8;
4 3;3;8; 1;3;3;5;9; 3;
5 6; 7;8; 7; 1;4;8;9; 9;
6 9; 5;6; 9;
7 5;6;8;9; 3;6; 2;6;8;
8 1;4;7;
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
05
98
54
G7
851
524
540
G6
2143
7603
8613
8145
4473
1643
4148
8393
8888
G5
8508
5518
0938
G4
52469
42261
31961
70387
66015
73042
34428
72680
66756
14634
12990
13616
65104
61689
59186
17012
42788
76351
41260
17919
54975
G3
73352
19557
17528
39035
13674
33483
G2
64916
12678
45840
G1
33503
10321
44125
ĐB
009646
978402
571324
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác