Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ 5 KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
34
70
76
G7
902
258
230
G6
4093
1944
6902
8521
0301
8262
8801
2314
0672
G5
2711
8830
7594
G4
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
G3
15861
89018
63347
11032
89938
13305
G2
77397
29706
19133
G1
64644
41146
92667
DB
169189
854033
706593
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;2; 1;1;6; 1;5;
1 1;8; 4;
2 8; 1; 1;
3 2;3;4;6; 2;3; 3; 3;8;8;9;
4 2;4;4; 6;6;7; 2;8;
5 8;8;8;9;9;
6 1; 2; 7;
7 1;7; 2;6;
8 9; 7;
9 3;7; 3; 4;6;
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
92
87
57
G7
285
655
986
G6
7284
0333
1036
7632
1055
4499
9769
7681
3414
G5
2800
5545
8618
G4
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
G3
12229
27113
76951
54375
25782
72049
G2
44133
17121
87037
G1
92648
15409
14572
DB
097317
395830
791751
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8; 3;9;
1 3;7; 4;8;
2 9; 1;4; 4;
3 3;3;6;8; 2; 7;
4 1;8; 5;5; 9;
5 4; 1;5;5; 1; 5;7;
6 7; 4;6;9;
7 3; 5; 2;7;
8 2;4;5;9; 7;7;8; 1;2;6;9;
9 2; 9;
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
17
36
39
G7
914
937
370
G6
2863
2648
5929
1602
2613
2970
1436
6233
8449
G5
2526
0006
2424
G4
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
G3
21794
86617
56272
63490
43520
54656
G2
74110
77190
26842
G1
15828
91369
06888
DB
346270
564059
349148
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác