Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ 5 KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
23
49
67
G7
108
741
728
G6
4055
7121
1913
9362
1576
2612
2338
2573
2008
G5
5457
3538
6727
G4
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
G3
52186
96993
55302
62433
34521
59272
G2
00566
05873
17313
G1
09880
65978
02469
DB
050702
622028
509098
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2; 8;8; 2; 8;
1 3;5;9; 2; 3;4;7;
2 1;3;7; 5;8; 1;7;8;
3 3;7;8; 8;
4 1;9; 7;
5 5;7; 6;
6 6;6;8; 2; 7;9;
7 3;6;8; 2;3;9;
8 6; 8;
9 3;5; 1;8;
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
60
92
28
G7
075
723
246
G6
1374
0743
6645
0516
2189
2957
9091
5938
4574
G5
4730
0328
9516
G4
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
G3
82068
85150
68722
46138
02396
68298
G2
79779
86736
78005
G1
61180
02012
07191
DB
993623
734480
123573
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9; 5;
1 2; 2;6; 6;
2 3; 2;3;5;8; 8;
3 6;8; 3;8;8;
4 3;5;6; 8;9; 5;6;
5 2; 7;8; 5;
6 8;8;8; 1;
7 4;5;9; 3; 4;9;
8 9;
9 7; 2;2; 1;1;2;6;8;
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
06
25
77
G7
527
181
994
G6
8684
1714
7397
5608
3307
7809
6437
2132
3758
G5
1525
8690
5897
G4
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
G3
58421
04233
05450
67580
45545
71016
G2
12118
85729
72421
G1
35280
95758
94243
DB
040287
957609
921538
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác