Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ 5 KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
65
55
87
G7
239
801
982
G6
1065
0600
6539
0775
4688
6170
7650
3144
8911
G5
1223
2541
9870
G4
32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
G3
51340
66743
13524
09020
80788
12593
G2
47571
40890
24471
G1
12189
68534
02073
DB
896120
875870
379299
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1; 1;1;8;
1 2; 1;
2 3;5; 4; 2;
3 6;8;9;9; 4;5;
4 3; 1; 4;
5 5;5;8;
6 5;5;5; 1;
7 1;7; 5; 1;3;7;
8 9; 1;4;8; 2;7;8;
9 3;9;
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
46
40
36
G7
488
195
395
G6
5898
3101
9550
3157
6861
9312
3160
9534
2448
G5
1427
4436
1084
G4
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
G3
57126
06197
22318
01594
20675
85555
G2
37351
77493
15796
G1
66306
15353
88251
DB
714605
658883
396689
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1;5; 6;8;
1 2;8; 1;1;
2 6;7; 1;4;
3 2;4;6; 1;4;6;
4 6; 8;
5 1; 3;7;8; 1;5;
6 7;8; 1;
7 9; 3;5;
8 8; 3; 4;9;
9 1;2;3;7;8; 3;4;5;5;9; 5;6;
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
34
19
82
G7
368
368
797
G6
8569
2135
9567
1029
6530
2724
8205
1126
6550
G5
7878
1432
4218
G4
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
G3
50738
93375
10570
99720
32944
16749
G2
47762
71117
74869
G1
45027
03192
22277
DB
036398
699494
232371
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác