Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ 7 KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
18
90
86
G7
409
389
234
G6
7568
1197
7869
6512
0330
7302
6427
3819
6229
G5
3702
1654
6303
G4
85403
28113
57456
95577
64191
97827
45209
16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977
95352
09572
18736
97004
44464
03188
05951
G3
41546
68431
18906
44541
08736
82207
G2
07799
11882
77926
G1
79603
31580
14237
DB
906700
620947
301038
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2;3;3;9;9; 2;3;6; 3;4;7;
1 3;8; 2; 9;
2 7; 6;7;9;
3 1; 4;6;6;7;8;
4 6; 1;7; 8;
5 6; 4;7; 1;2;
6 8;9; 4; 4;
7 7; 6;7; 2;
8 2;9; 6;8;
9 1;7;9; 6;
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
17
79
18
G7
279
080
725
G6
2999
6307
2938
0565
7535
5430
1599
9411
3259
G5
3390
5027
2619
G4
43055
63831
09772
51046
20565
35553
87296
40547
64173
38268
48975
96122
67707
48046
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
G3
47583
73812
33865
66236
96224
29748
G2
30256
57552
74662
G1
00213
50413
36029
DB
825222
811308
133633
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7; 7;8; 4;
1 2;3;7; 3; 1;4;8;9;
2 2; 2;7; 1;4;5;9;
3 1;8; 5;6; 3;
4 6; 6;7; 8;
5 3;5;6; 2; 1;8;9;
6 5; 5;5;8; 2;2;
7 2;9; 3;5;9; 3;
8 3;
9 6;9; 9;
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
68
16
51
G7
193
630
982
G6
7481
5041
0883
2537
3870
0236
9549
0786
8142
G5
5914
7703
1017
G4
35023
99024
86465
96962
32815
50444
41192
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551
G3
03742
41579
17050
23756
65021
87920
G2
73145
03419
09212
G1
20504
41964
25521
DB
003756
202864
300208
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác