Kết Quả Xổ Số thứ 5 ngày 21-10-2021

Kết quả 3 miền Ngày 21-10-2021

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 21-10-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93188
G.1
00442
G.2
02778
55348
G.3
93482
67157
21991
25308
09359
35527
G.4
0874
1320
1402
3657
G.5
8738
5467
4184
3797
7319
0977
G.6
082
955
126
G.7
20
58
65
28

Đầu

Lô tô

0 2;8;
1 9;
2 6;7;8;
3 8;
4 2;8;
5 5;7;7;8;9;
6 5;7;
7 4;7;8;
8 2;2;4;8;
9 1;7;

Đuôi

Lô tô

0 2;2;
1 9;
2 4;8;8;
3
4 7;8;
5 5;6;
6 2;
7 2;5;5;6;7;9;
8 2;3;4;5;7;8;
9 1;5;
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
92
81
69
G7
049
869
044
G6
9757
9275
3942
2640
7922
1422
0477
6176
7809
G5
7006
9888
6441
G4
05090
33310
39989
76359
68071
25645
52019
80440
86917
42141
61940
70218
44927
35480
13089
28992
30871
77351
53890
81536
41302
G3
14794
40270
13863
61615
70836
29060
G2
83402
86632
67489
G1
70786
46178
06995
DB
644681
139285
313016
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2;6; 2;9;
1 9; 5;7;8; 6;
2 2;2;7;
3 2; 6;6;
4 2;5;9; 1; 1;4;
5 7;9; 1;
6 3;9; 9;
7 1;5; 8; 1;6;7;
8 1; 6;9; 1;5; 8; 9;9;
9 2;4; 2;5;
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất