Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ cn KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8
77
28
97
G7
092
072
467
G6
7862
3917
8092
4534
5825
6344
1493
8365
7298
G5
4311
1575
6391
G4
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908
G3
56627
70788
76929
00078
13844
34350
G2
88822
16633
24667
G1
39051
99704
16592
DB
893750
579113
168153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4; 3;8;
1 1;7;8; 3; 7;9; 3;
2 2;7; 4;5;8;9;
3 3;3;4; 2;
4 3; 4; 4;8;8;
5 1; 3;
6 2; 5;7;7;
7 7; 2;5;8;8;9;
8 6;8;9; 5; 8;
9 2;2;6; 1;2;3;7;8;
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8
02
85
88
G7
768
760
412
G6
7764
3669
2148
3191
9694
9184
8978
4183
3903
G5
0399
3427
4438
G4
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
G3
07246
18598
83688
10809
42835
31200
G2
16726
78169
82928
G1
19522
70560
13533
DB
936909
560105
349293
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;6;9; 2;5; 9; 2;3;
1 5; 2;3;
2 2;6;7; 2;7;9; 1;6;8;
3 2; 3;5;6;8;
4 6;8; 3;
5 5; 5;
6 4;8;9; 9;
7 6; 9; 8;
8 6;7; 4;5;8; 3;8;
9 8;9; 1;4; 2;3; 9;
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8
35
80
70
G7
279
802
460
G6
0887
0529
5540
9478
7149
2729
7751
0213
4297
G5
7049
5845
4766
G4
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
G3
87829
51392
59838
74744
24274
50964
G2
50094
34266
22481
G1
63160
31590
88713
DB
766924
077717
988631
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác