Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ cn KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8
39
06
45
G7
425
573
065
G6
7919
3574
2056
7090
6133
8510
8325
7038
7818
G5
3538
9792
6295
G4
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
G3
58839
94058
89275
95067
93142
44156
G2
38556
14112
99655
G1
15570
49802
85188
DB
298117
839184
979256
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;6;6; 6;7;
1 1;7; 9; 2;5; 8;
2 5; 9; 5;6;
3 8;9;9; 3; 1;8;
4 4;8;8; 2;5;6;
5 6;6;8; 5;6; 6;
6 7; 5;
7 2;4;5; 3;4;5; 2;
8 3;4; 6;8; 8;
9 2; 5;
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8
42
23
80
G7
422
225
500
G6
6759
1156
1636
1667
5119
8554
3517
2598
9571
G5
4966
1904
1009
G4
83982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
G3
41565
29865
15442
17891
15218
85265
G2
76408
56286
36444
G1
39521
12096
31072
DB
293762
756179
643774
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8; 4;5; 9;
1 8; 9; 2;3;7;8;
2 1;2; 2;3;5;6;
3 6; 2;8;
4 2;3; 2; 4;6;
5 6;6;9; 4;4;
6 2; 4;5;5;6; 7; 5;
7 6; 9; 1;2;2;4; 4;
8 2; 6; 6;
9 1;6; 8;
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8
99
89
03
G7
662
712
464
G6
5891
0155
9660
8549
0719
6344
2328
3434
2479
G5
2433
2616
2768
G4
31542
19625
46707
68415
55146
28062
08743
89749
32671
96938
57247
67019
78784
97178
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
G3
78645
26516
55215
82410
29451
20215
G2
51587
41357
67574
G1
93932
81902
81306
DB
300892
992050
942752
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác