Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
14
79
G7
313
782
G6
7562
3162
5993
0573
0600
6416
G5
6286
2103
G4
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
G3
70853
33236
10627
65529
G2
29784
53755
G1
58242
94149
DB
390264
672720
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;
1 3;4;6; 2;6;
2 7;8;9;
3 5;6;
4 2; 5;9;
5 3;5;7; 5;8;8;
6 2;2;4; 6; 2;
7 3;3;9;
8 4;6; 2;
9 3;9;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
96
81
G7
567
367
G6
8715
1882
2844
5234
2927
4245
G5
1128
6322
G4
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
G3
88573
06887
66309
12478
G2
71007
48581
G1
43618
78865
DB
246385
496750
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7; 9;
1 5;8; 8;
2 8; 2;7;8;
3 2;9; 4;
4 4; 5;8;
5 3;
6 7;9; 5;7;
7 3; 2;8;9;
8 2;5; 7; 1;1;8;
9 6;7;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
43
41
G7
004
712
G6
0821
9334
7760
8362
2444
4714
G5
9636
8988
G4
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
G3
32223
14176
77192
66909
G2
67876
57227
G1
44115
89282
DB
984658
691996
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác