Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày thứ 2 KQXS MT

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
57
92
G7
097
526
G6
9528
6615
3055
6351
0069
4010
G5
7095
3346
G4
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
G3
74703
82574
80943
42928
G2
56201
38953
G1
91903
10153
DB
970621
960406
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;3;3; 6; 9;
1 1;4;5;7; 1;
2 1; 4;8; 6;7;8;
3
4 6;8; 3;6;
5 5;7; 1;3;3;8;
6 9;
7 4; 2;
8
9 5;7; 2;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
63
07
G7
763
687
G6
3563
4454
5625
6025
0588
7640
G5
5052
9536
G4
57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
G3
81536
32264
34728
06822
G2
97335
75309
G1
61854
53085
DB
946170
644064
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7;9;
1 9; 1;
2 5;6; 1;2;5;8;
3 2;5;6; 6;
4 3;8;
5 2;4;4; 7;
6 3;3;3;4;9; 4;
7 8;9; 5;
8 9; 4;5;7;8;
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
28
53
G7
467
797
G6
4465
6044
0768
3810
2376
9287
G5
1174
1401
G4
53579
68431
84623
23153
62756
06945
17650
19868
99585
89107
89315
64459
49125
07534
G3
30029
25268
46428
40847
G2
35677
19225
G1
44241
18279
DB
544789
172629
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1;7;
1 5;
2 3;8;9; 5;5;8;9;
3 1; 4;
4 1;4;5; 7;
5 3;6; 3;9;
6 5;7;8;8; 8;
7 4;7;9; 6;9;
8 9; 5;7;
9 7;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
37
52
G7
002
579
G6
9127
2690
7888
3003
0245
7955
G5
9818
3946
G4
62269
44888
52858
26861
58616
95618
11539
83155
87338
18532
51951
25382
31994
95077
G3
00695
36140
17422
10760
G2
13663
06824
G1
95803
45348
DB
973611
934122
Nội dung Kết Quả Xổ Số tất cả các tỉnh trên cả nước cập nhật liên tục chính xác